Архив

“Өөредилге” национал төлевилел

«АМГЫ ҮЕНИҢ ШКОЛАЗЫ» ТЫВАДА

РФ-тиң Президентизи В. Путинниң доктаалы-биле эгелээн «Өөредилге» национал төлевилелдиң программазында: «Амгы үениң школазы», «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини», «Аныяк дуржулгалыглар», «Чурагайлыг өөредилге», «Социал идепкейлиг чорук», «Кижи бүрүзүнге социал көдүрлүүшкүннер», «Патриотчу кижизидилге» кирип турар.

СПОРТЧУ ШӨЛГЕ ЧЕДИНГЕН

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, эрткен неделяда Эрзин кожууннуң 250 бичии ажыг чурттакчылыг Качык деп бичежек суурунуң школазынга ажык спортчу шөлдүң эптеп-тургузуушкуну доозулган. Эвээш өөреникчилиг школаны «Өөредилге» национал төлевилелдиң иштинге туткан.

“БҮЗҮРЕЛДИҢ” ЭЖИИ АЖЫК

Кызыл хоорайның «Чашкы үениң чурту» № 15 уруглар сады чоокку 3 чылдың дургузунда (2019, 2020, 2021ч.) «Өөредилге» национал төлевилелдиң иштинде «Ажы-төлдүг өг-бүлелерге деткимче» деп федералдыг төлевилелдиң хемчеглериниң боттанылгазын хандырар сорулгалыг эрттирип турар ажык мөөрейиниң тиилекчизи болган.

Меню