Архив

БИЛИГЛЕР ХҮНҮ-БИЛЕ!

В. ХОВАЛЫГ: САГЫШ ЧОВААШКЫННЫҢ КӨСКҮ ҮЛЕГЕРИ-ДИ

Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүүн, сентябрь 1-де, Кызылдың Президентиниң кадет училищезиниң Билиглер хүнүнге тураскааткан байырлыг шугум чыскаалынга барып чораан.

ЭМЧИ КОЛЛЕДЖИНЧЕ 280 СТУДЕНТ ӨӨРЕНИП КИРГЕ

Республиканың эмчи колледжинге Билиглер хүнүнге тураскааткан байырлыг чыскаал болуп эрткен. Кызыгаарлаашкынныг хемчеглерге дүүштүр, чыскаалга чүгле бирги курстуң студентилери киришкен. Чыглып келген студентилерге чаа өөредилге чылында ТР-ниң кадык камгалалының сайыдының орлакчызы Орлан Ондар “Эмчиниң өг-бүлезиниң” кежигүнү болуп киргени дээш, бирги курсчуларга байыр чедирген.

Меню