Архив

«Демография» национал төлевилел

СОЦИАЛ КЕРЭЭНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

2021 чылда Бай-Тайга кожуунда Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төп «Демография» национал төлевилелдиң сорулгаларының иштинге ядыы-түреңги чорукту чавызадырынче угланган хемчеглерни боттандырган.

ЧАА ЧЫЛ БҮДҮҮЗҮНҮҢ ХӨЛЗЭЭЗИНИ

Кырганнар бажыңынга Чаа чыл байырлалының бүдүүзүнде өөрүнчүг, хөлзээзинниг ажылдар эгелээр. “Демография” национал төлевилелдиң иштинге Хову-Аксы суурда социал албан чериниң удуртулгазы назыдап-кыраан кижилерниң болгаш инвалидтерниң байырланчыг сеткил-хөөнүн көдүрери-биле янзы-бүрү хемчеглерни чорудуп турар.

Чаа чыл уткуштур белек- чаа хоккей шөлү!

“Демография” деп национал төлевилел иштинде “Хөй-ниитиниң кадыын быжыглаары” деп регионалдыг төлевилелди боттандырары-биле ТР-ниң Кадык камгалал яамызының чарлааны мөөрейге Тываның “Аныяк эмчилер чөвүлели” деп коммерцияга хамаарышпас организация “Холодное сердце next” деп төлевилели-биле киришкеш, республиканың кожууннарынга хоккей шөлдерин кылып кирипкен.

РЕСПУБЛИКАГА 6113 ЧАШТАР ТӨРҮТТҮНГЕН

“Демография” национал төлевилел-биле Тываның Кадык камгалал яамызы 230 өг-бүлеге ЭКО эртип алыр арганы берген. Чыл эгезинден тура ЭКО соонда 21 чаш уруглар төрүттүнген, божуурунга белеткенип турар 46 келир үениң авалары эмчи даңзызында туруп алган. Ук национал төлевилел ачызында хөй өг-бүлелер халас ЭКО эртип, үрде манааны чашты божуп алыр аргалыг болуп турар.

СПОРТ ДЕЛЕГЕЙИНЧЕ АНЫЯКТАРНЫ ЭЛЗЕДИР

Өвүр кожууннуң Солчур сумузу 2021 чылда «Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилели боттанып турар 15 көдээ черниң бирээзи болган. Ол «Демография» национал төлевилелдиң «Спорт – амыдыралдың норма-чижээ» федералдыг төлевилелдиң боттанылгазынга деткимче көргүзер хүлээлгелиг.

БАЖЫҢ-ИНТЕРНАТКА МАСТЕР-КЛАСС

Сукпакта бажың-интернаттың удуртулгазы улуг назылыг кижилерниң кадыкшылын быжыглаары-биле хой эъдин шын белеткээриниң талазы-биле мастер-классты организастаан. Шаандан тура тывалар бо шээр малдың эъдин «изиг тыныштыг чем» деп үнелеп, ону организмниң чем хайылдырар системазынга ажыктыг деп санаар чорааннар.

БӨЛГҮМНҮҢ СОЛУН КИЧЭЭЛДЕРИ

«Демография» национал төлевилелдиң база “Улуг салгал” регион төлевилелиниң боттанылгазының иштинге Дерзиг-Аксында психоневрологтуг бажың-интернаттың бичии уруглар салбырының специалистери шимченири хирелиг уруглар-биле ниити терапияга хүн бүрүнүң амы-хууда кичээлдерин эрттирип турарлар.

ИДЕПКЕЙЖИ УЗУН НАЗЫННЫ ДЕТКЭЭН АЛДЫ ТӨЛЕВИЛЕЛ

Идепкейжи узун назын дээш ажыл-чорудулгалыг төлевилелдерниң тергиини үнелелге төлептиглерни тодараткан II Бүгү-российжи шилилде доозулган.
«Демография» национал төлевилел чорудуу-биле ук хемчег эрткен. Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың социал хандырылга албан черлериниң үш чыл хире боттандырып турар 11 төлевилелин конкурска киириштирген. Ооң алдызы шилилдени эрткен. Шилиттинген ажылдар практики.национальныепроекты.рф. адрестиг Россияның национал төлевилелдер порталында парлаттынып, чыындыже кирген

Меню