Архив

«Демография» национал төлевилел

АВЫЙГАНДА ЧАА КОРПУСТАР АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕ

Сентябрь 4-те Авыйганда “Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница” деп аттарлыг чаа корпустарны ажыглалче киирген. Чаа корпустарның ниити шөлү 4 муң дөрбелчин метр.

684 КИЖИ ГТО НОРМАТИВТЕРИН ДУЖААП АЛГАН

«Демография» национал төлевилелдиң “Спорт — амыдыралдың нормазы” регион төлевилел күүселдези-биле, 2021 чылдың бирги кварталында ГТО нормативтерин дужаар 40 спортчу хемчегге 1101 кижи киришкенин, регионнуң спорт яамызы дыңнаткан.

АВЫЙГАНДА БАЖЫҢ-ИНТЕРНАТ ЧААРТТЫНГАН

Каа-Хем кожууннуӊ Авыйган суурда Бүренниң бажыӊ-интернады чаа туттунган беш корпузун ажыдарынга белеткенип турар. Корпус бүрүзүнге ат тывысканы солун – понедельник, вторник, среда, четверг болгаш пятница. Чаа оран-саваны «Демография» национал төлевилелдиӊ «Улуг назылыглар» программазы-биле тутканын ТР-ниӊ Күш-ажыл болгаш социал политика яамызыныӊ парлалга албаны #Shyntuva дыӊнаткан.

Меню