Архив

«Экология» национал төлевилел

14 техниканы республиканың арга-арыг ажыл-агыйлары алган

Июнь 28-те “Экология” национал төлевилелдиң “Арга-арыг камгалалы” регионалдыг төлевилелиниң боттандырылгазынга кызыгаарланып, Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызынга ээлчеглиг бөлүк техника: кран-манипуляторлуг “Урал” чүък машиналары келген. Автомобильдерни Балгазынның, Тожунуң, Шагаан-Арыгның болгаш Туранның арга-арыг ажыл-агыйларынче ажыглаары-биле чоруткан. Амгы шагның эртери берге оруктарга торулбас техниказы арга-арыг ажылдакчыларының белен эвес ажылынга кончуг эки дуза болур.

Меню