Архив

Экономика

QR-КОД “АРЫГ ЗОНАНЫ” ТУРГУЗАР

Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Сат инстаграмга дорт эфирге сайгарлыкчыларны сонуургадып турар айтырыгларга харыылаан.

КӨПЕЕК-ДАА БОЛЗА – ДУЗА

Бо чылдың июль айның 1-ниң хүнүнден Тывага электри энер­гия­зының өртээ чиигээр дугайында медээ республиканың чурттакчы чонунга өөрүнчүг болган.
Бистиң республикада электри энер­гиязының кол ажыглакчызы болгаш ооң өртээниң кол төлекчизиниң бирээзи тус черниң чурттакчы чону болгай. Тывага дамчып келген электри энергиязының элээн хөй кезиин хууда кижилер ажыглап турарлар. Оларның ажыглаары 1 кВт. шак электри энергиязының өртээ 3 рубль 65 көпеек апарган. Бажыңнарында электри плиталары тургузуп каан хоорай чурттакчылары 1 кВт. шак электри энергиязы дээш 2 рубль 55 көпеекти төлээр азы мурнунда төлеп турганындан 25 көпеек эвээшти.

Меню