Архив

Эртем болгаш өөредилге

ЭРТЕМДЕННЕР ШУУЛГАНЫНГА КИРИШКЕН

Тываның эртемденнери «Алтай-Саян болгаш ооң чоок-кавы девискээрлерниң чоннары болгаш культуралары» делегей чергелиг VIII эртем конференциязынга киришкен.

УЛУГ ХОВУНУҢ САЛГАКЧЫЛАРЫ

Тываның күрүне университединде сентябрь 21-ден тура түрк дылдарны компьютерже киирер ажылды чорударының дугайында IX-ку Делегей чергелиг «TurkLang 2021» деп конференция ажылын эгелээн.

«УРЯНХАЙ – ТЫВА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» — ТУСКАЙЛАҢ ОРУК АЙТЫКЧЫЗЫ

Тываның эртем ниитилежилгезиниң чаа төөгүлүг күш-ажылы — «Урянхай — тыва энциклопедия” деп ному-биле таныштырылганы уламчылаар-дыр бис. Тыва Республиканың Национал музейиниң директору Каадыр-оол Бичелдей энциклопедияны тургусканының төөгүзүн база аңаа чеже эртем ажылдакчылары киришкенин чугаалап берген.

ӨӨРЕДИЛГЕ НОМНАРЫН МӨӨҢҮ-БИЛЕ САДАР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг, 2020-2021 өөредилге чылында республика школалары номнар-биле 84 хуу хандырылгалыг айтырыгны, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының удуртулгазы-биле ужуражып, чугаалашкан.

УРЯНХАЙ-ТЫВА ЭНЦИКЛОПЕДИЯНЫ ТУРГУЗАР АЖЫЛГА КИРЖИРИ – АТ-АЛДАР БОЛГАШ ХАРЫЫСАЛГА

Тыва энциклопедия 2018 чылда Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң директору Каадыр-оол Бичелдей баштаан «Тывалар делегейи» хөй-ниити организациязы Президент шаңналдарының фондузунуң мөөрейинге киришкеш, тиилекчилер санынче кирген. Бо болууш­кун «Урянхай – тыва энциклопедия» деп…

ТӨӨГҮВҮС БОЛГАШ ЧОНУВУС ДУГАЙЫНДА

Республиканың чеди эртем албан чери болгаш тозан ажыг эртемден “Урянхай – тыва энциклопедияның” ийи дугаар томун тургузары-биле, күжениишкинниг ажылдап турар.

КЛАСС УДУРТУЛГАЗЫ ДЭЭШ НЕМЕЛДЕ ТӨЛЕВИРНИ БЭЭР

Тываның техникумнар болгаш колледжтер башкылары класс удуртканы дээш 5 рубль хемчээлдиг ай санының немелде төлевирин 2021 чылдың сентябрь 1-ден санап эгелээр. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республика чазааның август 31-де хүлээп алганы доктаалынга атты салган.

ЧОНУНГА ТӨЛЕПТИГ

Бо хүннерде филология эр­тем­нериниң кандидады, Тыва Рес­публиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң Дыл (сөстүктер), чогаал (аас чогаалы) шинчилелдериниң килдизиниң эргелекчизи, кол эртем ажылдакчызы Кызыл-Маадыр Авый-оол­ович Симчит мугур харлаан хүнүн демдеглеп турар.

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛДАРЫ

Чаа өөредилге чылының бүдүүзүнде Тываның өөредилге ажылдакчыларынга 2020-2021 өөредилге чылының түңнелдерин үндүр­ген база чаа сорулгаларын салган “Өөредилгениң шынарындан – амыдыралдың шынарынче” деп август чөвүлел хуралдары болуп эгелээн. Санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни сагывышаан, конференцияны август 24-26 хүннеринде республиканың аңгы-аңгы черлеринге база онлайн шөлчүгештерде болуп турар.

ДООЗАЗЫ ДЭЭДИ ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЕРИНГЕ ӨӨРЕНИР

2014 чылда, Тываның Россия-биле демнежилгезиниң болгаш найысылал Кызылдың 100 чыл оюн демдеглээн чылда, Кызылдың Президентиниң кадет училищези ажыттынган.

Меню