Архив

Эртем болгаш өөредилге

ТЫВА ДЫЛЫМ ЧАҢГЫЛАНЗЫН!

Тыва Республиканың Национал школа хөгжүдер институдунуң директору болгаш тыва дыл инспектору Сайзана Товуунуң удур­тулгазы-биле массалыг информация чепсектеринде тыва дылда ажылдап чоруур журналистерниң болгаш Тываның ном үндүрер чериниң база Культура яамызының төлээлериниң киржилгези-биле улуг хурал болган. Аңаа амгы үеде тыва дылдың байдалының дугайында элээн шыңгыы чугааны кылган.

ТЫВА ДЫЛ ИНСПЕКТОРУ

Ноябрь 9-та «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп республика чергелиг VI-гы шуулган болуп турган. Аӊаа республиканыӊ эртемденнери, башкылар ниитилели тыва дылдыӊ инспектору деп албан-дужаал тургузарыныӊ дугайында саналдаан.

ТӨРЭЭН ДЫЛ – САЙЗЫРАЛДЫҢ БИР ОРУУ

Тыва дыл хүнүнге Филология эртемнериниң доктору Шулуу Чыргал-оолович Саттың чырык адынга тураскааткан эртем-практиктиг конференция Тываның күрүне университединге чылдың-на болуп эртер чаңчыл апарган. “Бо конференцияны он ажыг чылдар дургузунда чылдың-на бир…

БИРГИ ТОМУ ЧЫРЫКЧЕ ҮНГЕН

Урянхай – тыва энциклопедия Бөгүн, октябрь 8-тиң хүнүнде, Кызыл хоорайның Аныяктар ордузунга Тываның хөй санныг эртемденнериниң, авторларның улуг ажылы «Урянхай – тыва энциклопедияның» таныштырылгазы байырлыг байдалга болуп эрткен. Улустуң хөөмейжизи,…

ЧУРАГАЙ КИЧЭЭЛИ

Информастыг технологиялар адырында бүгү Россия чергелиг «Чурагай кичээли» өөредилге төлевилели Тывага дөрт чыл бурунгаар эгелээн. Ук төлевилел таварыштыр Яндекс, «Лаборатории Касперского», «1с» фирмазы, «Кодвардс» болгаш «Mail.Ru Group» дээн ышкаш улуг компанияларның платформазынга ажылдап өөренип алыр.

ТЫВАДАН БЕШ БАШКЫ ШУУЛГАНГА КИРЖИР

2021 чылдың октябрь 9-10 хүннеринде Москва хоорайга Бүгү-россия чергелиг класс башкыларының шуулганы бир дугаар болуп эртер. Аңаа Россияның шупту регионнарындан күзелдиг класс башкылары киржип болур. Киржир билдириишкинни онлайн хевирге киирер. Ынчалза-даа ук шуулганга киржир эргени конкурс эрткеш, алыр турган. Амгы үеде шилилге адакталган.

ЭРТЕМДЕННЕР ШУУЛГАНЫНГА КИРИШКЕН

Тываның эртемденнери «Алтай-Саян болгаш ооң чоок-кавы девискээрлерниң чоннары болгаш культуралары» делегей чергелиг VIII эртем конференциязынга киришкен.

УЛУГ ХОВУНУҢ САЛГАКЧЫЛАРЫ

Тываның күрүне университединде сентябрь 21-ден тура түрк дылдарны компьютерже киирер ажылды чорударының дугайында IX-ку Делегей чергелиг «TurkLang 2021» деп конференция ажылын эгелээн.

«УРЯНХАЙ – ТЫВА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» — ТУСКАЙЛАҢ ОРУК АЙТЫКЧЫЗЫ

Тываның эртем ниитилежилгезиниң чаа төөгүлүг күш-ажылы — «Урянхай — тыва энциклопедия” деп ному-биле таныштырылганы уламчылаар-дыр бис. Тыва Республиканың Национал музейиниң директору Каадыр-оол Бичелдей энциклопедияны тургусканының төөгүзүн база аңаа чеже эртем ажылдакчылары киришкенин чугаалап берген.

Меню