Архив

Губернатор төлевилели

ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ

Бо төлевилелди боттандырып эгелээрде, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерже кол кичээнгейни углаан турган. Чүге дизе хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң бир уруу дээди өөредилге черинге тускай мергежилди чедип алыр болза, өске кады төрээннерин бут кырынга тургусчуп, төрээн чериниң сайзыралынга үлүүн киирип чоруй баар деп санааны ол. Ынчангаш 2014 чылда «Өг-бүле бүрүзүнге дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелди республикага эгелеп, ону амыдыралга боттандырарының арга-хевирлерин ажылдап кылыр даалганы республиканың Өөредилге яамызынга ТР-ниң ынчангы Баштыңы берген турган.

Меню