Архив

ИХЯ-ныӊ медээлери

67 КЕМ-ХЕРЕК ҮҮЛГЕДИИШКИНИ БОЛГАН

РФ-тиң Иштики херектер яамызының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Юрий Поляков бөгүнгү, июль 12-де,  аппарат хуралынга эрткен неделяның байдалын илеткээн.

КАМГАЛАЛ ЭКИПИРОВКА ХЕРЕК

Эрткен неделяда Кызылдыӊ Аныяктар сесерлиинге назы четпээн үш кижиге эмчи дузазын чедирген. Олар чадаг-терге пунктузундан ийи дугуйлуг – гироскутер, электросамокат прокаттап алгаш, дыштанып турганнар. 14 харлыг оол гироскутери-биле дүрген халдып чорааш, чадаг-тергелиг кижини таварыпкаш, кемдээн. Чаӊгыс электросамокатка ийи угбашкы халдып чорда, ооӊ тормозу ажылдавайн баарга, асфальт кырынга кээп дүшкеш, иелээн кемдээн. Дыштанып чедип келгеш, кемдээшкин алган уругларныӊ камгалал экипировка чок турганын полиция ажылдакчылары илереткен.

КАДАТ ЧОК МАЛ – ООРНУӉ ОЛЧАЗЫ

Республиканыӊ кезек кожууннарында мал-маганныӊ кадат чокка одарлап чорууру чажыт эвес дээрзин тус черниӊ иштики херектер органнарыныӊ бүрүткел дептеринден көрүп болур.

330 МУҢ РУБЛЬДИ БУЗУРУП АЛГАН

Бузурукчуларга бодунуӊ акша-хөреӊгизин шилчидип бергениниӊ дугайында билдириишкинни найысылалдыӊ 42 харлыг чурттакчызы эрткен дыштаныр хүннерде Россияныӊ ИХЯ-ныӊ Кызыл хоорайда эргелелиниӊ дежурный кезээнге киирген.

Меню