Архив

Күш-ажылдың кижизи

Алекмаа САЛЧАК: “КЫМ-ДАА ХООЙЛУГА ЧАГЫРТЫР УЖУРЛУГ”

Шииткекчи – кем-херек үүлгеткен улустуң салым-чолун шиитпирлээр улуг харыысалгалыг болгаш нарын мергежил. Оларның аразында херээжен кижилерниң саны база эвээш эвес. Бо материалдың маадыры ТР-ниң Дээди Судунга ажылдаанындан бээр 30 чыл чедип турар. Ол ам хүндүлүг дыш­танылгада. Суд систе­мазында ниити ажыл стажы 35 чыл.

КҮШТҮГ КҮЗЕЛ ТУРДА

Мен миннип кээримге-ле, авам Надежда Сергеевна Донгакка көдүр­түп алгаш чоруур чордум. Авамның хеймер уруу болгаш, эрге-чассыг боорумга, холдан дүжүрбес-тир аа деп, бичии кижи кенен сеткилим-биле бодаар турган мен.

ТЫВА ХҮРЕШКЕ БЕРДИНГЕН

Тыва Республиканың национал тыва «Хүреш» Федерациязының даргазының бирги оралакчызы – Владимир Комбуй-оолович Кара-Монгушка «ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГААРААЛЫ» деп бедик атты тывыскан.

ЧЫРЫТКЫЛЫГ ШКОЛАНЫҢ ЧЫМЫШ-ИШЧИ ДИРЕКТОРУ

Тес-Хем кожууннуң Чыргалаңды школазы өөредилге-кижизидилге шугумунда республикада база бир онзагай чырык төөгүлүг, балалбас исти арттырган школаларның бирээзи болуп турар. Кандыг-даа школаның «көрүнчүү» ооң ханы төөгүзүнде, эрткен оруунда болгай. Чеден чылдарның дургузунда школавыс кандыг салым-чаяанныг, мөзү-бүдүштүг өөреникчилерни доостурбады дээр. Олар чүгле өскен-төрээн суурунга эвес, а бүдүн Тывазының төлептиг төлдери болганы биске чоргааранчыг.

ЧУРТТАЛГАМНЫ ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТАП ЭРТКЕН МЕН

Бүгү делегейде нептерээн халаптыг аарыгның уржуунда 300 муң безин четпес тыва чоннуң иштинден эвээш эвес улуг-биче таваржып, чырык өртемчейден чоруп турары дыка хомуданчыг. Ол хамчыктыг аарыгга тыва чоннуң, оюннарның төлептиг, ховар дээн оглу, өгбевис Сиин-оол Лакпаевич Оюн база таварышты.

Меню