Архив

Күш-ажылдың кижизи

ЧУРТТАЛГАМНЫ ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТАП ЭРТКЕН МЕН

Бүгү делегейде нептерээн халаптыг аарыгның уржуунда 300 муң безин четпес тыва чоннуң иштинден эвээш эвес улуг-биче таваржып, чырык өртемчейден чоруп турары дыка хомуданчыг. Ол хамчыктыг аарыгга тыва чоннуң, оюннарның төлептиг, ховар дээн оглу, өгбевис Сиин-оол Лакпаевич Оюн база таварышты.

Меню