Архив

Күскү келдиртилге

600 АЖЫГ ООЛ АЪТТАНЫПКАН

Тыва Республиканың шериг комиссариадынга ажык эжиктер хүнү болуп эрткен. Бо ажыл-хемчегни чырыдып чедип келген журналистерге шериглерниң кедип турары идик-хевин, чип турар аъш-чемин бараалгадып, шериг кезектеринче чорударының бетинде шеригже келдирткен оолдар-биле кандыг ажыл-хемчеглерни чорудуп турарын чугаалап берген.

Меню