Архив

Көдээ ажыл-агый

Владислав Ховалыг Таңдының фермерлери-биле ужурашкан

Дүүн, июль 24-те, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Таңды кожууннуң фермер ажыл-агыйларынга четкен. Фермерлер Михаил Санников биле Алена Кууларның ажыл-агыйларында мал чеминиң белеткели кандыг байдалда чоруп турарын көрүп танышкан.

Меню