Архив

Кадык камгалал адырында

Ѳскелерниң амы-тынын камгалаар дээш

Донорлар ханын дужаагаш, ѳскелерге чуртталганы хайырлап турар. Хан солуштур кудар станцияга кээп, күзелдии-биле бодунуң ханын дужаап турар буянныг улустуң бирээзи – Оюнмаа Мѳгедир. Аңаа Донорлар хүнүн бодунуң байырлалы кылдыр санаар бүрүн эрге бар. Ол «Россияның хүндүлүг донору» аттың эдилекчизи. Боду трансфузиолог-эмчи болуп ажылдавышаан, хан дужаарынче чонну хаара тудар ажылды идепкейлиг чорудуп турар.

СИБИРЬ ЯЗВАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА ЧҮНҮ БИЛЗЕ ЧОГУУРУЛ

Сибирь язвазы – малдың халдавырлыг аарыы, ону кижи аарыг малдың бодундан азы ооң алгы-кежинден халдадып ап болур. Дыка хөй көдээ ажыл-агый мал-маганы – чылгы мал, соңгу чүктүң ивилери, бода болгаш шээр мал, хаваннар — сибирь язвазындан аарып турарлар.

БИЛЕКТЕРНИ СЫВЫРТЫНГАШ, АЖЫЛДААЛЫҢАР

Тываның кадык камгалалының са­йыды Анатолий Югай Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының дуга­йында «Шын» солунга кыска медээни берип, түң­нелдери-биле таныштырган:

ВАКЦИНАЦИЯ ДУГАЙЫНДА 7 АЙТЫРЫГ

l COVID-19-ка удур кандыг вак­цина меңээ таар­жырыл? Россияга бүрүткеттинген шупту вакциналар дузалаар, кандыг-даа айыыл чок болур. Бир эвес хооч­ураан аарыг­лыг болзуңарза, эмчиден сүмеден алыңар. l Коронавирустан аарып тур­­ган кижи тары­да­ры…

БЕДИК ТЕХНОЛОГИЯЛЫГ КЕЗИИШКИН

Урология салбырынга  аарыг кижи­ниң суук албанын үндүрер органының ажылын (БУККАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА УРЕТРЫ) эмнээр талазы-биле бедик технологиялыг кезиишкинни чоруткан.

АДАЛАРНЫҢ ХАРЫЫСАЛГАЗЫ БЕДЭЭН

Чылдың-на июнь 1 – Уруглар камгалалының хүнүнде бүгү чурттуң кичээнгейи чаштарда болур. Чүгле чаңгыс бо хүнде чаштарже сагыш-салыышкын улгадып турар деп чугаалаа­ры база шын эвес. Кандыг-даа ада-ие бодунуң ажы-төлүнүң чаагай келир үези, оларның омак-дыштыг өзүлдези, быжыг кадыкшылы дээш хүннүң-не бүгү күжүн үндүрүп турар болгай. Ылаңгыя кадыы кошкак уругларга күрүнеден кандыг дуза көрдүнүп турар, оларның кадыын быжыктырары-биле кандыг хемчеглер алдынып турарының дугайында чугааны бөгүн чорудары чугула.

ЫЖЫК ААРЫГЛАРЫ-БИЛЕ ДЕМИСЕЛ

Бо чылдың эрткен дөрт айында Республиканың онкология диспансеринге “Кадык камгалал” национал төлевилелдиң аайы-биле салдынган аар өртектиг чаа медицина дериг-херекселин ажыглап тургаш, бир дугаар сес аарыг улуста ыжык аарыгларын илереткен. Оларның чедизинге херел ажыглаар терапияны “Рокус-АМ” аппаратка аарыгның өөскүдүкчүзү кайыын үнгенин чаңгыс миллиметрге чедир КТ-ге чиге көргүзүп, чоруткан. Ниитизи-биле ыжык аарыгларын илередири-биле 265 шинчилелди чоруткан.

ДУРЖУЛГАЛЫГ ЭМЧИЛЕРНИ ХААРА ТУДАР

Тываның Чазак Баштыңының албан-хүлээлгезин тур үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тываның кадык камгалал сайыдының оралакчызынга Айдың Николаевич Сарыгларны май 12-де томуйлаан.

Кадык камгалал адыры – кижи бүрү­зүнге хамаарылгалыг. Ковид-төпке, Эмчиниң аарыгларга удур баш бурунгаар ажыл чорудар төвүнге, травматологияга ажылдап турган үезинде Айдың Сарыг­лар ону көрген, эки билир. Чаа томуйлаткан оралакчы сайыт Тываның кадык камгалалының кайы адырын харыылаар, кандыг сорулгалар салып турарының дугайында таныштырарган.

Меню