Архив

“Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр” программа

ЭМНЕЛГЕЛЕРДЕ ЧАА ТРАНСПОРТ КЕЛГЕН

Эмчи дузазының чедингирин болгаш шынарын хандырарынче угланган “Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыры” программаның күүселдези Тывада уламчылавышаан. Бо хүннерде республикада эмчилерни аарыг кижилерниң чурттап турар черинче апаар база аарыг кижилерни эмнелгелерже чедирер тос автомашина келген. 2021 чылда программа-биле 21 эмнелге черлеринге 48 санныг медицина дериг-херекселдерин эккеп салып, дерээн.

Меню