Архив

Медээлер

Хоочуннар тамчыктыг чурттазын дээш

Каа-Хем кожуунда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды М. Топилин-биле 2019 чылда Москвага ужурашкаш, респуб­лика девискээринде социал объектилерни чаартып, чаа тудугларны тудар дугуржулганы чедип алган. Ол…

Дайын чылдарында «Шын» солун доктаамал үнүп турган

1941 чылдың июнь 22-де даң адып орда фашистиг аг-шеригниң 170 ажыг дивизиялары Совет Эвилелиниң барыын кызыгаарын оор ёзу-биле чаза таварааш, чурттуң дыка хөй хоорай, суурларын бомбалап, хан-төгүүшкүннүг, аар-берге тулчуушкуннарны эгелээн.…

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Тываның Конституциязының хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен!

Бо документиниң тыптып келгениниң төөгүзү байлак. Тываның күрүне болуп сайзырап келгениниң чадалары, силерниң база бистиң ниитилеливистиң өзүп мандып келген үе чадалары аңгы-аңгы. 2001 чылдың май 6-да чаа Конституцияны хүлээп алырының…

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-биле, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Шупту салгалдарга эргим чоок ба­йырлал кижи бүрүзүнге билдингир бөдүүн күзелдерни илередип чоруур. Ол дээрге аяс дээрде чырык болгаш чылыг хүннү, ачы-буянныг чаагай чорукту, турум амыдыралды, үүле-херээ бүдүнгүр, чаа-чаа чедиишкиннерлиг болурун…

Ажыл-ишчи чондан изиг байыр

 Күш-ажылдың кижилери  Тыва парлалганың бедиинден бистиң бөгүнгү чогаадыкчы ажыл-иживисти карак ужу-биле эвес, холу-биле шуут-ла аңдара-дүңдере суйбап, баарынга өйдүктүрүп, чамдыкта сагышты аартып келир чүүлдерни шыны-биле илередип келир кижи Дырбак Халбыңовна-ла болгай.…

Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа терапия эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар госпиталын база катап хынаан. Республиканың бир дугаар эмнелгезиниң удуртукчулары-биле чугааны чорудуп, септээн ИВЛ аппараттарын ажылдатканын хынап көрген. «Белеткеп алганывыс гос­питальга бөгүн…

Тывада «телешкола» ажылын эгелээн

«Тываның телешколазы» – Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының деткимчези-биле Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының регионда организастааны ырактан өөредилгени чорударынга немелде хемчег­лер болур. Өөредилге яамызы «Тува 24» база «ОТР»…

ТР-ниң Чазааның Аппарат хуралындан

«Эмчилерге четтиргенивис илередир-дир бис» Чазак Баштыңы хуралды эки медээ­лерден эгелээн. Тожуда аарыг тара­ваан, бир дугаар коронавирустуг болган кижилерниң түңнел анализтери эки болганындан эмчиден үндүр бижидиптеринге белен. Кол санитарлыг эмчи база …

Бүрүс – айыылдыг, хензиг бүдүмел-дир, оон камгаланыры чугула

«Шынның» аалчызы, биология эртемнериниң доктору Урана Николаевна Кавай-оол. — Апрель 25 онзагай хүн, кыс­казы-биле ДНК бүдүмелинге тураскаадып турар. Генетика эртеми дээрге-ле классика-дыр, бүгү эртемнерниң таваан салган деп чугаалап болур мен.…

Карантин үезинде кижилерниң буруузу-биле 3 тайга өрттенип турар

Тываның девискээринде ТР-ниң Чазааның №170 док­таалы-биле апрель 17-ден май 7-ге чедир өртке удур Онза байдал чарлаттынган. Айыткан үе дургузунда арга-арыгже кирери хоруглуг: от салып, бок болгаш курган сиген өрттедип болбас.…
Меню