Архив

Медээлер

«Алдын кырында орбак чүвүрлүг олурар тыва» — деп турган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң март 15-те ГТРК «Тываның» корреспондентизи Константин Куцеваловка интервьюзундан айтырыглар. – Чылдың-на бо айда болуп тур­ган Красноярск экономиктиг шуул­ганын соксадып каапкан, Тыва маңаа төлептиг киржип, хуваалда ёзугаар­…

Россия Чазааның болгаш Төп банкының ап турар хемчеглери

Россия Федерациязының Чазаа болгаш Төп банкызы коронавирустуң экономикаже, саң-хөө болгаш чиг эт садарынга чедирип болур салдарынга удур дүрген хемчеглерни ап эге­лээн. Сөөлгү чылдарда РФ-тиң Чазаа болгаш Төп банк макроэкономиктиг политиканы…

Ие капиталында чаартылгалар

Бо чылын ие капиталынга чаартылгалар киирген соонда, аныяк өг-бүлелерни болгаш чаш ажы-төлдүг иелерни сонуургадыр айтырыглар-ла көвүдээн: ие капиталының программазында өскерилгелер, ооң хемчээли, чаа аргалары, хуусаазы, каш харлыындан эгелээш, кайнаар ажыглап…

Регионнуң девискээринге кезээде белен чоруктуң чурумун киирген

Республика девискээринде ук аарыгдан аараан чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн. Март 17-ден эгелеп, Тываның девискээринде коронавирустуң нептерээрин болдурбазы-биле, кезээде белен чоруктуң чурумун киирген. Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол понедельникте Аппарат хуралында ону дыңнаткан:…

Айыылдыг халдавыр саян ажыр эртпезин

Хакас Республикада короновирустан аараан бир таварылга илереттингенин албан езузу-биле бадыткаан. Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Сат парлалга-конференциязынга республикада бо халдавырлыг аарыгдан аараан кижи чок дээрзин дыңнаткан. «Республиканың эмнелгелери вируска удур…

Найысылалда 35 дугаар уруглар сады немешкен

Төлевилелдер боттаныышкында Кызылдың Cвороток микрорайонунуң чаштары бажыңының чоогунда уруглар садынче чоруур аргалыг апарган, ооң-биле чергелештир, 100 хире ажылчын олут немешкен. Чаа ажыттынган №22 «Солнышко» уруглар садының кол угланыышкыны –  спорт,…

Мал оолдаашкыны март төнчүзүнде эгелээр

Ыраккы Эрзинде Эрзинниң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Оксана Баадыр мал­чыннарның кыштаглаашкыны хүр-менди эртип турар, малдың чиир сигенин, хураган адаанга салыр көржеңни баш удур белеткеп алганын дыңнаткан. Эрзин кожуунда бо хүнде…

Хербис дааның суундан камгалал

Часкы үер — онза хайгааралда Каа-Хем суурда Хербис дааның хары эрип баткаш, 2017, 2018 чылдарда ооң чанында бажыңнарны хөме алган. Суурнуң №2 школазының чоогунда  эң чавыс черде Высокая кудумчузунда ба­жың­нарны…

Сургуулдар интернет таварыштыр өөренир

Тываның күрүне университеди болгаш педагогика колледжи коронавирус аарыын болдурбас болгаш неп­теревези-биле, РФ-тиң Эртем яамызының дужаалы езугаар март 18-тен эгелеп, ырактан интернет таварыштыр өөренип эгелээн. Өөредилге черинде Тываның кол санитар эмчизиниң…

Даглыг черниң ховар аңы спортчуларны каттыштырган

«Ирбиш» – III хаак марафону Кызыл дептерде кирген ховар аң ирбишти камгалап-кадагалап, өстүреринче угланган болгаш кадык амыдыралды суртаалдаан хаак марафону дыштаныр хүннерде «Тайга» станциязынга болуп эрткен.  «Ирбиш аңны ырактан-даа көрген…
Меню