Архив

Медээлер

Кызылдың арат шөлүнге

“Шагаа байыр моорлап келди, арат чонум чолукшуулу!” дээн кыйгы-биле найысылалдың төвүнге байырлал-даа эгелээн. Арат шөлүнге Шагаа уткуп байырлаан чон каас-шиник идик-хевин кеткен, өөрүшкү-маңнайлыг чыглып келген. Кызыл хоорайның мэриязы биле Алдан-Маадыр…

Тере-Хөлден медээлер

Чырык экижээн Тере-Хөл кожууннуң девис­кээринде үш дизель-генератор ажылдап турар, ооң иштинде ийи дизель-генератор Кунгуртуг суурда, өскези — Балыктыг сумузунуң Тал суурда, бир дизель-генератор курлавырда турар. КХН «Дизель» ажылдакчылары 2019 чылда…

28:0

Тываже аалдап келген шыдыраага делегей чемпиону Сергей Карякин-биле бистиң шыдыраачыларывыстың оюну «Сүбедей» спорт ордузунга февраль 25-те, 2 шак ажыр уламчылааш, дүне 21 шакта төнген. Тываның адын камгалап үнген 28 шыдыраачыларның…

Александр Даржайга тураскаал самбыра

Тыванын Улустуң чогаал­чызы Александр Даржай Кызыл хоорайның Ленин кудумчузунда № 45 бажыңга үр чылдарда чурттап, ажы-төлүн өстүрүп, чогаалдарының хөй кезиин бижип чораан. Кайгамчыктыг салым-чаяанныг чогаалчының тураскаал самбыразын дүүн, февраль 26-да,…

Чазактың көжүп чоруур хүлээп алыышкыны – Бии-Хемде

Туранга болгаш Өөк, Суш суурларже Тываның Чазааның көжүп чоруур хүлээп алыышкынының ажылчын бөлүү бурунгу хүн чедип, чон-биле ужурашкан. Тываның Күш-ажыл болгаш социал хөг­жүл­де, Чер болгаш өнчү-хө­реңги талазы-биле, Экономика, Юстиция, Тудуг,…

Шагааны Кремльге база демдеглээр

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, Тываның аалчылары, өңнүктер! Бо чылгы Шагаа онзагай – ону күрү­не­ниң Кремль Ордузунга фев­раль 26-да бир-ле дугаар демдег­лээр. Бо төөгүлүг болуушкун-дур, ол чүнү көргүзүп турарыл дээрге, сарыг шажынның…

Тиилелгени Берлинге уткаан чаңгыс чер-чурттуувус

Ат-алдарның болгаш сактыышкынның чылынга Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарын февраль 23-те онзалап демдеглээри чу­гула. Дайын-чааны эрткен кижилерниң аразында херээжен маадырларывысты утпас ужурлуг бис. Тыва эки турачы, эскад­рон санитары, фронтучу Вера Чүльдүмовна…

Чөөн-Хемчик: үш айның түңнелдери болгаш сорулгалар

Удуртукчу-биле интервью Эрткен чылдың ноябрь айда Чөөн-Хемчик кожууннуң Төлээлекчилер хуралының сессиязынга үш кордакчыларның аразындан Алексей Чанзанович Тюлюш чагырга даргазы албан-дужаалга томуйлаткан.  Бистиң корреспондентивис чаа ажылдап эгелээн удуртукчу-биле ужуражып, чугаалашкан. –…

Шаңналдар ээзин тыпкан

«ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГАА­РАЛЫ» деп чаа республика шаңналының бир дугаар төлептиг болгаш ховар кижилерниң са­нынче делегейге билдингир «Хүн-Хүртү» бөлүү болгаш­ Тыва­ның алдарлыг артизи, Улустуң хөөмейжизи Андрей Монгуш  кирген. Эрткен чылын Республика…

Саяннар аттыг чаа театр немешкен

Дүүн Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол «Саяннар» ансамбли­ниң артистери-биле Шагаа бүдүүзүнде чолукшуп, амыр-мендизин айтырып чораан. Эрткен чылын 50 чылдаан оюн демдеглеп турган ансамбльге хол куруг барбаан деп болур: ансамбль ам Саяннар…
Меню