Архив

Медээлер

Иви санын 36 муң баш чедирер

Өдүген тайгазындан чыглып келген ивижилер Тоора-Хем суурдан ырак эвесте аяңга чадырларын, майгыннарын тип алганнар. Оларны чаңгыс черге ийи чылда чүгле бир катап эртип турар Ивижилер фес­тивалынга көрүп болур. Сезен хар…

Сергей Шойгу, Үрүле Кандан – “Бай-Тайга кожууннуң күш-ажылдың маадырлары”

Бай-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралының №152 «Күш-ажылдың маадыры» деп атты тыпсырының дугайында доктаалы-биле “Россияның Маадыры, РФ-тиң шериг-камгалал сайыды, тыва чоннуң чоргааралы, ада-өгбезиниң аайы-биле Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөлден укталган Сергей Күжүгетович Шойгу, Социалистиг…

Шуурмак школазы тергиидээн

Кадеттер балы Шко­лачыларның “Виват, кадет!” деп балы Ат-алдарның болгаш сак­тыыш­кынның чылынга, Улуг Тиилелгениң 75 чыл­даанынга тураскааткан вальс-биле эгелээн. Дөрт дугаар чыл эртип ту­рар бо чараш мөөрейниң кир­жикчилериниң саны чыл­дан чылче…

Тывада самбо школазы ажыттынган

Россия Федерациязының субъектилеринде “Самбону школаларже” деп бүгү Россия чергелиг төлевилел чедииш­кинниг ажылдап эгелээн. Ооң кол сорулгазы – самбо хүрештиң аргаларын школачыларга өөретпишаан, аныяк-өскенниң төрээн чуртунга ынак, күш-культура, спортка хандыкшылдыг чоруун…

Опан Сатка он айтырыг

«Шынның» аалчызы Хостуг хүрешке Европаның үш дакпыр чемпиону, Россияның алдарлыг спорт мастери Опан Владимирович Сат Шагаада «Шын» солунга аалдап чораан. – Март 8 бүдүүзүнде эр мөзү-шы­нарның көскү эдилекчизинден кандыг кысты…

Чылдың чурукчузу — Алексей Кагай-оол

Тываның чурукчулары чыл дургузунда кылган ажылдарын түңнээри-биле делгелге эрттирери чаңчыл апарган. Аңаа “Чылдың тергиин ажылын” база “Чылдың чурукчузун” база илередир. Түңнел делгелгеге респуб­ликадан  72 чурукчу 106 ажылын киириштирген. Оларның аразында…

Дөгээ дагда Төре саңы

Шагаа-2020 Бо чаңчылды 2009 чылда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол баштаан эр кижилер эң-не баштай эрттиргеннер. Оон бээр-ле Дөгээ даанга саң салырын чон“Төре саңы” деп адай берген. Бо ёзулалга киржири-биле республиканың…

Улуг-Хемге челер-ойлап, кожамыктап…

Көк-Тайганың эдээнде Хөтпе-Бажы деп черде кыштагга Торгалыг сумузунуң «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелдиң 2018 чылдың киржикчилери Владимир, Венера Түлүштер Улуг-Хем кожууннуң аныяк малчыннарын хүлээп ап, Шагаа бүдүүзүнде байырлал эрттирген.…

Кызылдың арат шөлүнге

“Шагаа байыр моорлап келди, арат чонум чолукшуулу!” дээн кыйгы-биле найысылалдың төвүнге байырлал-даа эгелээн. Арат шөлүнге Шагаа уткуп байырлаан чон каас-шиник идик-хевин кеткен, өөрүшкү-маңнайлыг чыглып келген. Кызыл хоорайның мэриязы биле Алдан-Маадыр…

Тере-Хөлден медээлер

Чырык экижээн Тере-Хөл кожууннуң девис­кээринде үш дизель-генератор ажылдап турар, ооң иштинде ийи дизель-генератор Кунгуртуг суурда, өскези — Балыктыг сумузунуң Тал суурда, бир дизель-генератор курлавырда турар. КХН «Дизель» ажылдакчылары 2019 чылда…
Меню