Архив

Медээлер

Коронавирустуң кирерин болгаш тарадырын болдурбазы-биле онза байдалдарга тыва белен

Февраль 5-те Чазак Бажыңынга Кыдатта нептерээн Коронавируска удур чоруп турар ажылдарга хамаарыштыр ээлчег чок хурал болуп эрткен. Аңаа республиканың яамылары болгаш албан черлери Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсактың башкарылгазы-биле киришкен.…

Тояанчылар, ыттар «тулчуушкуннары»

Февраль 3-те эрттиргени Аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: “Хамаатыларның сөөлгү үеде киирген хомудал билдириишкиннериниң көвүдээнин бодаарга, бок айтырыы кижилерни дыка дүвүредип турар-дыр. Тояап чоруур черлик ыттарның көвүдээнинге база хомудалдар…

«Буянныг өргээниң» ээзи – сагынгыр, дидим даараныкчы

Чиңгине байырлалывыс — Шагаа айы моорлап келди. Кел чыдар Шагаа байырлалынга баш бурунгаар белеткенип, аал-оранывыс арыглап-аштап, идик-хевивис белет­кээр үе чоокшулаан. Тыва хепти даарап турар мастерлер хөй, ынчалза-даа чонга ону калбаа-биле…

Шинчилел ажылдарын түңнээн соонда… ырлашкан

Тываның Күрүне университединге Россияның Эртем хүнүн чыл санында бир онзагай демдеглеп эрттирери чаңчыл болган. Бо чылын Эртем байырлалын “Хорлар тулчуушкуну” деп ниити ыры мөөрейи-биле эгелеп алганы онзагай. Универ­ситеттиң башкылары болгаш…

Тозан беш харлаар «Шын» солуну киришкен

Красноярск крайның Журналистер эвилелиниң 100 чылдаанынга 60 ажыг харлыг Тываның Журналис­тер эвилели болгаш 95 чылдап турар «Шын» солуннуң төлээзи аалдап чедип, байыр чедирип, кадаан сунган. «Журналистерни эрткен, амгы үениң төөгүзүн…

ЭРЗИННИҢ ХЕРЭЭЖЕННЕР ЧӨВҮЛЕЛИ: ОЛУТТА ОЛЧА ЧОК – ДААРАНЫР, АРГЫТТЫНАР АЖЫЛ ТӨНМЕС

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Айыткалында социал айтырыгларны, пенсияга немелде акшалар дугайында тайылбырны баштай-ла Эрзинниң херээжен эрес чону чоруткан.  Шиит­пирлиг, дидим базымныг, бурунгаар көрүштүг, соруктуг, өскелерге үлегер-чижээн көргүскен улус бо булуңда…
Меню