Архив

Медээлер

Ажылдавайн турар пенсионерлерге

Тывада пенсионерниң 2021 чылда амыдырап чурттаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээлин хоойлу-биле доктааткан.Россияда ажылдавайн турар шупту пенсионерлерге ниити материалдыг хандырылгазынга магадылалды берип турар. Оларның алыр материалдыг хандырылгазының ниити түңү чурттап регионунда доктааткан…

2020 ЧЫЛДЫҢ УЖУРАЛДАРЫ

Бүгү деле­гей­ге тарап-нептерээн COVID-19 хамчык аарыы, ооң түңнелин­де, кижилерниң амы-тынындан чарлып турары, Россия Федерациязының регионнарынга, ооң иштинде Тывага  чарлаттынган карантин, социал байдалы чегей өг-бүлелерге болгаш коронавирустуң салдары-биле ажылы ара соксааш,…

Чаа 2021 чылда стол кырынга салыр аъш-чем

Үнүп кээр Чаа Чылда аъш-чемниң рецептилери, тайылбырлары Үнүп кээр чылдың ам бо келир Ээзин чаагай аъш-чем-биле Чаа Чылда сергедип, өөртүр тодаргай чаңчыл тургус­туна берген. Ынчангаш өг-бүлениң арга-дуржулгалыг кыс хиндиктиглери бо…

«РОСХАЙГААРАЛ» АЛБАН ЧЕРИ НОГААН КАРТОШКАНЫ БОЛГАШ ӨДҮРЕК ЧУУРГАЛАРЫН САДАРЫН ХОРУП КААН

Аъш-чем аймаан садып турар садыгларга болгаш рыноктарга чаа санитар-эпидемиологтуг негелделерни Росхайгаарал чери бадыткап каан. Ол негелделер 2021 чылдың январь 1-ден эгелеп күштүг болуп кирер болгаш 2027 чылдың январь 1-ге чедир…

Күрүнениң айыыл чок чоруу дээш

                 Декабрь 20 – Россия Федерациязының айыыл чок чорук органнарының ажылдакчыларының хүнү, Тыванын айыыл чок чорук органнарының тургустунган хүнүнден бээр 95 чыл ою-биле ийи дакпыр байырлал таваржып турар.            …

БУЯННЫГ ҮҮЛЕ

          Тыва Республиканың суд приставтары эмнелгелерге чугула херектиг хан бээр ачы-буянныг үүле-херээн уламчылап турар.           ТР-ниң суд приставтарының албаны 15 чыл бурунгаар тургустунган үезинден эгелээш, аарыг улуска ачы-дуза чедирип, боттарының…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…Республиканың девискээринде камгалал шугумунуң 112-системазының дугайында медээлерни кижи бүрүзү билир ужурлуг.Камгалал шугумунуң «112» деп чаңгыс аай дугаары 11 аңгы муниципалдыг девискээрлерде: Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда,…

Ооң мурнунда уруглары бооп чораан деп чүве турбас

Алимент төледири-биле акшазын тыртар дугайында күүселделиг херектер дорту-биле чурттакчы чоннуң камгалаттынмаан кезээ – алимент алыр назылыг уругларның эрге-ажыктарынга дорту-биле дээп турар боор. Ынчангаш ажыл-чорудулганың бо угла­ныышкыны Суд приставтарының федералдыг албанының…

16 ХОНУКТУҢ ВИЗАЗЫ

2021 чылдың эгезинден эгелеп Россияга чаңгыс аай электроннуг визаны киирер. Ону кылырының чурумунуң дугайында дүрүмнү Чазак Даргазы Михаил Мишустин бадыткаан. Электроннуг визаны Даштыкы херектер яамызының тускай кылган сайтызынга азы мобильдиг…

Тываның полициязында интернет таварыштыр барааннар чагыдары-биле холбашкан мөлчүкчү хөделиишкиннерниң ээлчеглиг барымдаазы бүрүткеттинген

Россияның ИХЯ-ның Кызыл  хоорайда эргелелиниң дежурный кезээнче ноябрь 14-те 36 харлыг тус черниң чурттакчызы почта салбырынга ооң алганы посылкада интернет-садыгдан келген бараан ооң чагыынга дүүшпес болган дугайында билдириишкин киирген. Ооң…
Меню