Архив

Медээлер

МӨӨРЕЙ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Тыва хой эъдиниң фестивалы Бөгүн, сентябрь 22-де, Кызыл хоорайда «Царская охота» ресторанынга хой эъдинден аъш-чем кылырының мөөрейи болуп эгелээн. Хөй-ниити чемнелгезинде ажылдап чоруур сайгарлыкчылардан фестивальга киржир чагыгларны сентябрь 13-тен 20-ге…

ЧЕДЕРИ БЕРГЕ КОЖУУННАРНЫҢ ЧУРТТАКЧЫЛАРЫН ЧИЗЕЛЭЭН

Бүгү-российжи чон чизези-2020 чорудуу-биле, бо чылдың сентябрь 1-ден Тываның чедери берге Тере-Хөл, Тожу, Бии-Хем (Хадың, Тарлаг, Севи суурлар), Каа-Хем (Сизим) кожууннарында чурттакчы чон чизези эгелээн. Сентябрь 17-ге чедир үстүнде адаттынган кожууннарда тожу тываларындан эге­лээш, 10 муң хире кижини чизелээр план 70 хуу күүсеттинген.

КОВИДКЕ УДУР ЛОТЕРЕЯНЫ ОЙНАТКАН

Хамчыктыг аарыг ковид-19-ка удур тарылганы эртип алган улус аразынга федералдыг чазактың шиитпири-биле бо чылдың сентябрь 1-ден декабрь 1-ге чедир 100 муң акша шаңналдыг лотереяны эрттирер деп доктааткан.

ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭ ӨСКЕРИЛБЕС

Бо хүннерде Каа-Хем хөмүр-даш уургайындан хөмүр-даш чүдүрүп алыр дээш, ында 300 ажыг чыгыы машиналар хүннүң-не тырлы берген турар. Оларга хөмүрнү чүдүрүп четтикпейн турарын уургайның удуртулгазы дыңнаткан.

БАШКЫЛАРНЫҢ ШАЛЫҢЫН 40 ХУУ ӨСТҮРГЕН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг башкылар ниитилежилгезиниң август чөвүлел хуралында, 18 шак кичээлдиг башкы эвээш дизе 24,5 муң рубль акшаны алыр кылдыр күш-ажыл төлевириниң системазын сайзыраңгайжыдар ажылды катап эгелээрин Өөредилге яамызынга дааскан турган. Ведомствонуң удуртулгазы шалың окладын 5600 рубль турганындан ийи катап өстүрүп, 12900 рубль чедирер дээн чаа система дүрүмүнүң төлевилелин таныштырган.

БҮДҮН РЕСПУБЛИКАНЫ ШЫВА АЛГАН

Федералдыг бюджеттен үндүрүп берген 1,5 млрд. рубльдиң 26,3 сая рубли Тыва Республиканың девискээ­ринге “112” системаны тургузарынга база ону сайзыраңгайжыдарынга көрдүнген (дериг-херекселди садып алыры, эптеп-чыыр ажылдарны чорудары).

НАЙЫСЫЛАЛДЫҢ КУДУМЧУЛАРЫ ЧЫРЫП КЕЛИР

Кызыл хоорайның Ленин кудумчузунда 49 дугаар бажыңның чурттакчылары бажыңнар чоогунуң девис­кээриниң чырык айтырыын чаңгыс чыл эвес көдүрүп турар. Ам ол бажыңның чанында девис­кээр чырып келген. Бо неделяда электриктер светильниктерни салыпкан.

САРЫГ-СЕПТЕ БИЛИГЛЕР ХҮНҮ

Бөгүн Тываның школаларынга Билиглер хүнүнге тураскааткан бирги болгаш доозукчу класстарның өөреникчилеринге байырлыг чыскаалдар эрткен. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле, чаа өөредилге чылында республиканың школаларында 73828 өөреникчи парталар артынга олуруптар. Бирги классче 7184 чаштар кирген.

БИЛИГЛЕР ХҮНҮНДЕ ЧАА ШКОЛА АЖЫТТЫНГАН!

ТАР-ның улусчу өөредилге болгаш чырыдыышкын яамызының бир дугаар сайыды Лопсан-Кенден Ооржак аттыг 18 дугаар чаа школаның байырлыг ажыдыышкынындан фоторепортажты Буян ООРЖАК белеткээн.

Меню