Архив

Медээлер

Кончуг шын болгаш билдилиг ажыл

 Июль 16-да Чазак Бажыңынга Москвадан келген эмчилерниң журналистер-биле ужуражылгазы болуп эрткен. Найысылалдан чаладып келген эмчилерниң кол сорулгазы – тус черниң эмчилеринге коронавирус-биле демисежиринге арга-сүме бээри, диаогноз илередиринге дузалажыры. Эмчи бригадазын хирург…

Тываның школачыларынга — планшет

                 Тывага өөредилге талазы-биле национал программаны боттандырарынга Lenovo компаниязы дузалашкан.         Бүгү делегей коронавирустуң салдары-биле чаңчылчаан амыдыралын хенертен өскертир ужурга таварышкан. Шупту школачылар бажыңындан үнмейн, интернет дамчыштыр дистанциялыг өөренип эгелээрге,…

АРЫГ-СИЛИГ — КАДЫК БОЛУРУНУҢ ДЕМДЭЭ

Грипп биле коронавирус инфек­цияз­ыныӊ вирузу кижиниӊ ты­ныышкын органнарыныӊ аӊгы-аӊгы чадаларлыг аарыын тывылдырар. Аарыгның демдектери сезон үезиниӊ бөдүүн грипп аарыыныӊ демдээ-биле дөмей.  Аарыгныӊ аар-берге чадалыг болуру элээн кезек чылдагааннардан, ооӊ иштинде…

Хөгжүлдеже бурунгаар базым

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының хемчеглерин акшаландырар чурумну РФ-тиң Чазаа бадылаан.     Ук программаның ачызында Тывага 3 800 чаа ажылчын олуттарны ажыдар. Инвестицияның хемчээли 5, 4 ажыг млрд рубль. Программаны 2024…

Үерниң уржуктары

Республиканың Баштыңы: «Кандыг-даа берге байдалда шупту дем-күштүг бис! Чаңгыс чер-чурттугларывысты берге байдалда кагбас бис!»Тываның Чазаа үер халавының уржукатрындан когараан черлерге болгаш улустарга ачы-дузаны чедирери-биле шупту байдалды тодарадып турар.Республикага суггур чаъстар…

На озерах Тувы

В минувшие выходные сотрудники Минприроды РТ провели рейдовые мероприятия на озерах Тувы11 июля совместно с Дирекцией по ООПТ и ГТРК «Тыва», «Тува 24», «Тувамедиагрупп» были проведены рейдовые мероприятия на озерах…

ИРБИШ

Ирбиш  —  номнуң маадыры         Россияда WWF — Бүгү делегейниң бойдус фондузу орус болгаш тыва дылда «Шокар өннүк» деп комиск чуруктарлыг номчугашты үндүрген. Номда малчын өг-бүлениң бичии оглу Угаана биле…

ТИБЕТ

   Тибеттиң төвү Лхаса хоорайже Катмандудан  2012 чылдың апрель 12-де меңги-доштар-биле шыптынган Гималай даг­ларын ажыр ушкаш, чеде бердивис. Гонгар аэропорту Лхаса хоорайдан 60 км черде 4343 м бедикте чүве-дир. Бо…

ЧАЙЛАГ-ХЕМ

Чурумал Таңды сынының мурнуу эдээнде Успа-Хөлче улай аккан хемнерниң бирээзин Чайлаг-Хем деп адаар. Чайлаг-Хемниң аксынга чазын, күзүн аалдар дистиништир хонгулаптар чүве. А чайның изиг хүннери эгелээрге, хемниң бажынче, сериин тайгаже…

«ӨӨРЕДИЛГЕ ЧҮДҮЛГЕ ЭВЕС-ТИР»

XIV-кү Чырыткылыг Далай-Ламаның төрүттүнген хүнүнге XIV-кү Чырыткылыг Далай-Лама «Эртем делеге­йинде» деп сеткүүлге барыын чүктүң эртеминиң чедиишкиннериниң болгаш чедир бодаттын­маан чүүлдерин, ол ышкаш кады ажылдажылганың угланыышкыннарының дугайында үзел-бодалдарын үлешкен.   Чырыткылыг Башкы,…
Меню