Архив

Медээлер

МААДЫРЛЫГ ӨГБЕЛЕРИВИСКЕ ХҮНДҮТКЕЛ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тыва эки турачыларның ат-алдарының төөгүлүг сактыышкынының хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген.

ЭКИ ТУРАЧЫЛАРНЫ УТПААЛЫҢАР

Сентябрь 1 – Тыва эки турачыларга сактыышкынның болгаш ат-алдарның төөгүлүг хүнү. 1943 чылда Тыва фронтуже бодунуң оолдарын – 206 кавалерия эскадронунуң эки турачыларын үдээн. Тывада сентябрь 1-де 7 дугаар чыл Тыва эки турачыларга сактыышкынның болгаш ат-алдарның төөгүлүг хүнүн демдеглеп эрттирип турары бо.

ТЫВАНЫҢ ХҮЛҮМЗҮРҮҮ

Омак-сергек болгаш амыдыралга чырык эки чүүлдерже чүткүлдүг быжыг туруштуг болуру — аас-кежиктиң үндезини.
Ындыг ханы ужур-уткалыг сорулга-биле «Республикамның хүлүмзүрүү» деп фото-чурук мөөрейин Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы август 1-25 хүннеринде бичии оолдар, уруглар аразынга организастаан.

СЕНТЯБРЬ 1 – ОНЗАГАЙ ХҮН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тываның бүгү школачыларынга, студентилеринге, башкыларынга болгаш ада-иелеринге Билиглер хүнү-биле байырын чедирген.

КЫЗЫЛДЫҢ ЕПАРХИЯЗЫНЫҢ 10 ЧЫЛ ОЮ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызылдың Епархиязының төлээлери-биле ужурашканын социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.

ПУШКИН КАРТАЗЫ

Россияда сентябрь 1-де стартты алыр “Пушкин картазында” акша-биле санажып болур апаар. 14 хардан 23 хар аразында аныяктар тускай банк картазында акша-биле культурлуг хемчеглерже билеттерни садып ап болур.

ЭЭРБЕКТЕ – ЧАА КУДУК

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг-биле «Дорт чугаа» үезинде Тываның чонунуң илереткен дилег чагыын күүседип турар.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ ТЕРГИИН БАШКЫЛАРЫН ШАҢНААН

Кызылда чаа ажыттынган 18 дугаар школага болуп эрткен өөредилге ажылдакчыларының август чөвүлел хуралының ниити кезээнде, республиканың шыырак башкыларынга Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан. 11 класс доозукчуларының чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын тергиин демдекке доостурган башкыларга акша шаңналдарын бо чылын бир дугаар берген. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг шаңналдарны тудускан.

НАЦИОНАЛ ЧЕЧЕН ЧОГААЛ ШАҢНАЛЫ

Тыва Республиканың Нациялар херээниң талазы-биле агентилел чогаал адырында “Национал чечен чогаал шаңналы” мөөрейже ажылдарны хүлээп эгелээнин чарлаан. Шаңналды ноябрь 1-де, Тыва дыл хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчегде тыпсыр. Мөөрей ажылдарын бо чылдың сентябрь 20-ге чедир хүлээр.

Меню