Архив

Медээлер

«Бичии Лена», байырлыг». кажыыдап тур бис

«Шынның» дорт эфиринден «Леонид Борандаевич Чадамба-биле 1960 чылдардан тура аажок эки таныш улус бис. 1966 чылда институтту кады дооскаш, 1969 чылда Тываның эртем шинчилелдер институдунга кады ажылдап тургаш, «Кыс-халыыр» деп…

Интернетте «Шынны» хүнде-ле беш муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар

«Шын» солуннуң социал четкилерде (вк, фейсбук, инстаграмм) арыннарында номчукчуларның саны хүнден хүнче немежип турар. Чүгле февраль айда үнген материалдарны, чагааларны сонуургап көөр болза, мындыг: Контактыда арында кор­респондентилерниң бижээн материалдарын чижек…

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглериниң ПЛАНЫ

Информация чырыдыышкынныг хемчеглер «Ыдыктыг эдилелдер» делгелгези, мөргүл номчулгазы – январь 29-тан февраль 29-ка чедир, Национал музей. Номнар делгелгези, беседа, мастер-класстар, викториналар: — «Шаг чаагай, Шагаа чаагай» номнар делгелгези; — Шагаа…

1000 ажыг мөгелер дүнекиниң 2 шакка чедир хүрешкен

Чаш база элээди мөгелерниң бирги делегей чергелиг маргылдаазы Эрткен дыштаныр хүнде “Сүбедей” спорт өргээзинге 8-тен 18 харга чедир мөгелер аразынга делегей чергелиг хүрешке  муң ажыг мөгелер дүнекиниң 2 шакка чедир…

Тыва дыл кажан-даа читпезин

0R6A06740R6A070386187126_1253546744850024_287420693212037120_o86184715_1253546761516689_7195696226698788864_o0R6A06940R6A06880R6A06720R6A0670   Тыва дыл башкыларының I-ги шуулганы “Тыва Үндезин культура төвүнге” февраль 13-те башкылар, эртемденнер болгаш чогаалчылар шуулганга чыылган. “Чүгле тыва дылды башкы­лаарының айтырыглары эвес, тывалар ада-өгбелеринден дам­чып келген дылынга…

«Шын» солун ыдыктыг Бай-Тайганың малчыннарынга четкен

Кыштаглаашкын-2020 Бай-Тайга кожуунда кыштаглаашкынның байдалын со­нуургап четтим. Ниитизи-биле кыштаглаашкын эки эртип турар. Кожуунда 289 малчын турлаг, 132702 шээр, 13397 бода, 4896 чылгы мал, 2857 сарлык, 50 хаван бар. Бо неделяда…

Тайып ужар, даянып турар

«Чаа сорук» губернатор төлевилели Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалының болгаш иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар, Тывага чоргаарланыр” деп…

Тере-Хөл кожуундан медээлер

Кыштаглаашкын хүр-менди Кожууннуң малчыннары агаар­-бойдус чылыг болганы-биле кыштаглаашкын менди эртип турарын демдеглеп турар. Эми, Балыктыг, Шынаа сумуларда хуу малчыннарның аалдарда мал оолдаашкыны эгелей берген. Тере-Хөл кожууннуң мал эмнелгезиниң эргелекчизи Аржаана…
Меню