Архив

Медээлер

БАШ БУРУНГААР БАДЫЛААШКЫННЫ ТҮҢНЭЭН

Май 30-де “Чаңгыс демниг Россия” партиязының баш бурунгаар бадылаашкыны доозулган. Бүгү чоннуң бадылаашкынынга 12 сая хире кижи киришкен.

АЗИЯ ТӨВҮНГЕ ФАНФАРАЛАР

 Делегей чергелиг фестиваль даарта Кызыл хоорайга эгелээр. Кызылдың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга үрер хөгжүм фестивалын 3 дугаар бараалгадып турар.

«ИЗИГ ЧҮРЕКТИГ» АЛЫШКЫЛАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН

Бүгү-делегейниң Уруглар камгалалының хүнүнүң байырлыг хемчеглери кызыгаарлаашкыннарлыг-даа болза, Кызыл хоорайның Аныяктар сесерлиинге уругларга оюн-тоглааны эрттирген.

Хөй националдыг чуртувустуң келир үези

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнү-биле бүгү чаштарга байыр чедирген.

Харылзаа шугумун шөйүп эгелээн

Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы “Чурагайлыг экономика” национал төлевилелче кирип турар “Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелди боттандырары-биле кожууннар болгаш сумулар чагыргаларының даргалары-биле харылзааның оптиктиг удазын шугумун шөер дөзевилелди дугуржуп эгелей бергенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

Кандидаттар тодараттынган

“Чаңгыс демниг Россия” партиязының регионалдыг салбырының секретары, Тыва Парламентиниң даргазы Каң-оол Даваа Тываның чурттакчыларының бадылаашкынга хамааты туружунуң бедиин онзалап демдеглээн.
Баш бурунгаар бадылаашкынга идепкейлиг киржилгези дээш соңгукчу бүрүзүнге “Чаңгыс демниг Россия” партиязының Тывада регионалдыг салбыры өөрүп четтиргенин Дээди Хуралдың даргазы илередип турар.

УРУГЛАР БАЙЫРЛАЛЫН КЫЗЫГААРЛААН

Тывада коронавирус халдавырлыг аарыгның өөскүп турарын барымдаалап, июн1 — Уруглар камгалалының хүнүнде чаңчыл ёзугаар болур массалыг хемчеглерни кызыгаарлаары көрдүнген. Ындыг-даа болза, чаштарны байырлал чок артырбазы-биле, бажыңнар чанынга оюн-тоглааны органистаарын чөпшээрээнин бөгүнгү аппарат хуралынга Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак дыңнаткан.

«КЕЗЭЭДЕ БЕЛЕНИНИҢ” ЧУРУМУНДА

Тыва Республиканың Чазааның аппарадының май 31-де ээлчеглиг хуралын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг боду эрттирген.

ЭМНЕЛГЕЛЕР ТУДУУНЧЕ ИЙИ МЛРД РУБЛЬ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүнгү аппарат хуралынга республиканың эмнелге албан черлериниң тудуун дүргедедири-биле 1,8 млрд ажыг рубльди аңгылаан деп дыңнаткан.

УДУР-ДЕДИР ХАРЫЛЗААНЫ КҮШТЕЛДИРЕР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилер дамчыштыр «Социал керээ» программазының документ дужаалдазының база акшаландырыышкынының талазы-биле хомудалдар кирип турарын бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан.

Меню