Архив

Медээлер

ТОЖУ КОЖУУН – БӨГҮН

Тожу кожуун – Тываның иштинден ковидтиң согуунга бир ду­гаар таварышкан чер. Ырбан суурнуң чурттакчылары халдавырга алыс­кан болган. Ам ында кандыг хемчеглер көрдүнүп турарыл, Тожу кожуун бөгүн чүнү кылып, канчаар чурттап…

ДАГЛАР МӨҢГЕЗИ-БИЛЕ ТУРАР, А МЕН ЭГЛИП КЭЭР МЕН

«Шын» солуннуң редактору Виталий Петров «Тываның шыпшыы» клубтуң альпинистери Марианна Кыргыс болгаш Алдынай Чечен-биле ужуражып, чугаалашкан. Редактор: Чоокта чаа Прези­дентиниң грантызын алган болгай силер, ону канчаар ажыг­лаар деп планныг силер?…

Киштеп турганым

Чогаал мөөрейинге “Шын” солуннуң 95 чылынга таварыштыр чогаал мөөрейин чарлап турар. Бо мөөрей тыва дылды болгаш чечен чогаалды хөгжүдеринге идигни бээр база чаа аттарны ажыдарынга ужур-дузалыг. Ынчангаш солуннуң бо үндүрүлгезинде…

АЛДЫ ДИПТИ ЭРГИЙ КЕЗИП

Тыва альпинистер командазы 2008-2012 чылдарда Чер бөмбүрзээниң 7 диптериниң кижи чурттап турар 6 диптеринге четкен. Чүгле кижи доктаамал чурттавайн,  түр када эртемденнер чурттап, ажылдап турар чедиги дип – Антарктидага барбаан.…

Правительства РТ

ПРОТОКОЛ совещания в режиме ВКС у первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта по обсуждению реализации Закона Республики Тыва от 05.06.2020 г. №608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва…

Многодетная Россия

ОбъеДинение мноаоо:тных семей города Москвы Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, строение 2, Москва, 127006 Тел. (495) 650-21-14 www.om,s.msk.ru РОО «Объединение многодетных семей города…

Верховный Хурал РТ (Парламент)

. Кан-Оол Даваа сегодня в 15:57 Сегодня Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на заседании сессии выступил перед депутатами Верховного Хурала с ежегодным отчетом об итогах деятельности регионального Правительства за 2019…

Глава РТ

Шолбан Кара-Оол сегодня в 14:04.2020 г. Ежегодно мы представляем парламенту отчет о деятельности правительства. Не отказались от традиции и нынче, несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса. Институт отчетности…

ТЫВАНЫҢ УЛУСТУҢ АРТИЗИ СОФЬЯ КАРА-ООЛ

«Шын» солуннуң редактору Виталий Петров ат-сураглыг артист-биле чугаалашкан. – Тывага хөгжүмнүң джаз деп хевири кажан келгенил? Тыва культурага джаз тааржыр бе, таарышпас бе? Амгы үеде джаз кайы хире сайзырап турарыл?…

Тыва бодун тараа-биле хандырар ужурлуг!

«Шынның» аалчызы «Шынның» аалчызы, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Айдың Дун «Агростартап» төле­вилелиниң дугайында тайылбырлап чугаалаан. – Айдың Чечен-оолович, көдээ ажыл-агый талазы-биле «Агростартап» төлевилелиниң ду­га­йында чонга чугаалап көрүңерем. – Агростартап деп…
Меню