Архив

Медээлер

Тываның алдарлыг оглу 65 харлаан

Бо хүн, май 21-де Тыва­ның алдар-сураглыг оглу, Россияның камгалал са­йыды, Россияның Маадыры, Армия генералы Сергей Күжүгетович Шойгу 65 харлап турар. Ынчангаш май­ның чылыг, аяс хүннериниң би­рээзи Тываның хөй омак-сөөк чоннарының…

Ада-чурттуң чалыы талантылары

Кызылдың президентиниң кадет училищези – РФ-тиң Камгалал яамызының оол болгаш кыс кадеттерни өөредип турар чаңгыс өөредилге албан чери. 2016 чылда бир дугаар кыс кадеттерни хүлээп ап турда, 1 олутка 15…

«Лунсинден” ачы-дуза

Лунсин – Тывада улуг компанияларның бирээзи. Чуртта тарап турар аарыг хамчык үезинде бо бүдүрүлге чонга улуг деткимчени база көргүзүп турар. “Лунсинниң» Кыдат чуртунда болгаш Тывада удуртулгазы бистиң республикага дуза чедирип,…

Сергей Шойгу – ёзулуг маадыр

Бо хүннерде бистиӊ чаңгыс чер-чурттуувус, Россияныӊ Маадыры, Россияныӊ Камгалал сайыды Сергей Күжүгетовичиге ханы мѳгейиглиг ѳѳрүп четтириишкиннер, шак мындыг эгелиг чүүлдер моол интернет, социал четкилерде дыргын тарап турар. Делегейде калбаа-биле тарап…

«Тыва дептер» — өндүр ажыл

Сергей Шойгу. Ол – бис­тиң чаңгыс чер-чурт­туувус. Ооң дугайында кым-даа бижип ханмас, чугаалап ханмас. Чүгле тыва чонда эвес, өске-даа эл-чоннарның чоргааралы, маадыры…  Бир чылын чанывыста төрел чонувус – тофаларның чурттап…

Чазактың Аппарат хуралындан

Обсервацияже солушкан эмчи ажылдакчылары болгаш контактылыг турган кижилерни чыттырары-биле эмнелге черлеринден аңгыда санаторий «Сереб­рянка», «Өдүген», «Чалама» болгаш «Буян-Бадыргы» гостиницалар ажыглаттынып турар. Иштики херектер ажылчыннарының аразындан 5 кижи коронавирустан аараан,­ 25…

Немелде күш

10 чаа автомашинаны тыва алган РФ-тиң Чазааның апрель 18-те № 1066-р айтыышкыны езу­гаар дүрген эмчи дузазы чедирер он чаа автомашиналарны Тывада эккелген дугайында, ук автомашиналарны эмнелге албан черлеринге дамчыдар езулалга…

ХУУДА КАМГАЛАЛ ЧҮҮЛДЕРИ

Республиканың Баш­тыңының даалгазы езугаар бо хүннерде Кадык камгалал яамызының кол чугула шиитпирлээр айтырыгларында  эмнелге ажылдакчыларын камгалаары, өскээр чугаалаарга, хууда камгалал чүүлдери-биле хандырары. Бо хүннерде хууда камгалал чүүлдериниң талазы-биле хандырылга бир…

Айтырыг – харыы

– Эмчи албан черлеринде дезинфекцияны канчаар кылып турарыл? ТР-ниң Кадык камгалал са­йы­ды А. Сат: – Амгы үеде делегейде пандемияны чарлаандан бээр, эмчи албан черлеринде дезинфекцияны эпиднегелде езугаар чорудуп турар. Дезинфекция…

Коронавирус-биле ажыл хүнде – 13500 рубльден өрү

Айыылдыг байдалда ажылдап турары дээш, Тывада немелде төлевир акшазын эмчи ажылдакчыларынга санап эгелей берген. Апрель, май, июнь айларның шалың акшазынга немей ниитизи-биле 178 ажыг млн. рубль федералдыг бюджеттен төлээри көрдүнген.…
Меню