Архив

Политика

Үндезин Хоойлуда өскертилгелер амыдыралды экижидеринче угланган

Ие-чашты деткииринден эгелээш, амыдырап-чурт­таарының кудуку хемчээлинден эвээш эвес ажыл төле­вирин доктаадырынга чедир Россияның Конституция­зынга эдилгелер бистиң республикавыска кончуг чугула. Чаш уруглар төрүттүнер талазы-биле Тыва бирги черде-ле болгай, бисте өг-бүлелерниң 30…

Орук харылзаазының ырагындан бергелерге таваржып турар бис

Бир эвес дең байдалдар тургузар болза, Тыва эконо­мика талазы-биле бот-сайзырап болур регион-дур дээр­зинге Москваны дыка-ла үр үеде бүзүредири берге турган. Амыдырал байдалдары кудуку деңнелде дээш, Тыва шүгүмчүлелге таваржып турарын кым-даа…

Күрүне шаңналдарын тывыскан

Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү – Март 8-тиң бүдүүзүнде В. Көк-оол аттыг Нацио­нал театрга ба­йыр­лыг концерт болган. Частың башкы байырлалы-биле Тыва Республиканың Баштыңының база де­пу­­тат­­тарның мурнундан респуб­ликаның эң-не төлептиг херээжен чонунга күрүне…

Чөөн-Хемчик: үш айның түңнелдери болгаш сорулгалар

Удуртукчу-биле интервью Эрткен чылдың ноябрь айда Чөөн-Хемчик кожууннуң Төлээлекчилер хуралының сессиязынга үш кордакчыларның аразындан Алексей Чанзанович Тюлюш чагырга даргазы албан-дужаалга томуйлаткан.  Бистиң корреспондентивис чаа ажылдап эгелээн удуртукчу-биле ужуражып, чугаалашкан. –…

Россияның Конституциязынга өскерилгелер бүдүүзүнде турар бис

“Эрге-чагыргаларның ажыл-чорудулгазынга чоннуң багай эвес хамаарылгазы – Россия Федерациязының Президентизинге болгаш регионнарның баштыңнарынга бүзүрелиниң херечизи болур” – деп, национал төлевилелдерге республиканың киржилгезиниң баштайгы чылының түңнелдериниң дугайында ТР-ниң Чазааның хуралынга сайгарылга…

Оруктарга айыыл болдурбас дээш…

Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының ОШАЧКИ-ниң оруктарга айыыл болдурбас талазы-биле инспекциязы эрткен 2019 чылдың дургузунда ажылын түңнээн парлалга-конференциязын эрттирген. Тываның орук-хайгыылының талазы-биле кол инспектору Андрей Светышев автоаварияларның санын, кижилерниң амы-тынындан…
Меню