Архив

Регионалдыг төлевилел

ИЛЬИНКАГА АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИН КЫЛЫР

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң онлайн-рейтингилиг бадылаашкыны май 30-де доозулган. Комиссия кежигүннериниң санап-түңнээни-биле, сан-чурагайларны Каа-Хем кожууннуң көргүзүглерин кожуун чагыргазында архитектура талазы-биле консультант Инна Ооржактан билип алдым.

Меню