Архив

Шагааның Ак айында

Бүдүү айында база Шагаада арага ижери хоруглуг

Шагаа байырлалының ёзу-чурумнуг кылдыныглары, ооң шупту кезектери ханы уткалыг. Идик-хепти, аал-оранны, бажың-балгатты арыглаарындан аңгыда, кижи бүрүзү бодунуң сагыш-сеткилин, үзел-бодалын арыглаары чугула.

ТЫВА ОЮН АСКАК-КАДАЙ

Барыын-Хемчик кожууннуң немелде өөредилге чериниң «Чогаадылга төвүнүң» «Танцы делегейи» деп бөлгүмнүң өөреникчилери-биле Барыын-Хемчик кожууннуң Хураган-оол Саая аттыг улусчу театрның артистери Шагаа байырлалының Ак айында «Аскак кадай»деп, тыва чоннуң шаандан тура…

ШАГААНЫҢ БҮДҮҮ АЙЫ ЭГЕЛЭЭН

Тываның Камбы-Лама эргелелиниң санааны езугаар тыва чон Чаа чылды — Шагаа хүнүн февральдың 1-ден 2 дүнезинче уткуп, байырлаар. Ынчангаш ыдыктыг Шагааны демдеглээринге белеткелдиң бүдүү айы Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында-ла эгелээн.

Меню