Архив

«Шын» солуннуң 96 харлаанынга

ӨГБЕЛЕРНИҢ ИЗЕП КААНЫ ӨНДҮР УЛУГ “ШЫН” СОЛУН

ӨГБЕЛЕРНИҢ ИЗЕП КААНЫ ӨНДҮР УЛУГ “ШЫН” СОЛУН Ыраккы 1925 чылдың август 31 – тыва парлалганың баштайгы национал солуну “Шынның” тургус­тунган хүнү. ТАР-ның 100 чыл оюн демдеглээн юбилейлиг бо чылда “Шын”…
Меню