Архив

«Шынның» почтазындан

Бижик-билигже эге базымнар

(бот-барымдаалыг тоожудан эге) Төп-ле сургуул тургузарда, Төп-ле хораа баштаан-найын. Дүмбей-дүмбей олурбайн, Дүрген шыңгыы өөрениили. (Тыва улустуң «Төп-ле сургуул» деп ырызындан). «1924 чылдың чизезиниң түңнели-биле 52 700 чурттакчы чоннуң 106-зы үжүк-бижикти эки…

Баштайгыларның башкызы

Бистиң ачавыс Назын-оол Владимир Катырарович Тыва Арат Республиканың баштайгы (60) башкыларының бирээзи, Сүт-Хѳл кожууннуң Бора-Тайга ортумак школазының бир дугаар директору. Ол 1912 чылда Сүт-Хѳл кожууннуң Сүт-Хѳл сумузунга арат ѳг-бүлеге тѳрүттүнген.…
Меню