Архив

«Шынның» почтазындан

Магаданчыг Үш-белдир

Эрткен чылдың чеди айның эгезинде «Үш-Белдир» курортче назынымда бир дугаар чорааш келгеним уттундурбас. Аңаа дыштангаш, келгенимниң дугайында номчукчуларга сонуургадып көрейн. Агаар-бойдустуң байдалын көрүп тургаш, Кызылдан июль 16-да вертолетка олурупкаш, курортче…

Аартыктаткан ыттар

Делегейни Бурган башкы чаяап турда, черлик дириг амытаннар-ла көвей, оларның аразынче ыт база кирип турган. Ону чоорту кижилер бодунга өөредип алган. Ыттар база бодунуң хүлээлгезин билип эгелээш, ээзиниң оран-савазының бүзүрелдиг…

Бижик-билигже эге базымнар

(бот-барымдаалыг тоожудан эге) Төп-ле сургуул тургузарда, Төп-ле хораа баштаан-найын. Дүмбей-дүмбей олурбайн, Дүрген шыңгыы өөрениили. (Тыва улустуң «Төп-ле сургуул» деп ырызындан). «1924 чылдың чизезиниң түңнели-биле 52 700 чурттакчы чоннуң 106-зы үжүк-бижикти эки…

Баштайгыларның башкызы

Бистиң ачавыс Назын-оол Владимир Катырарович Тыва Арат Республиканың баштайгы (60) башкыларының бирээзи, Сүт-Хѳл кожууннуң Бора-Тайга ортумак школазының бир дугаар директору. Ол 1912 чылда Сүт-Хѳл кожууннуң Сүт-Хѳл сумузунга арат ѳг-бүлеге тѳрүттүнген.…
Меню