Архив

«Шынның» почтазындан

Даглардан чүгле даглар дээре

  Тыва даглар ораны дээрзин улуг назылыглар дөгере билир. Мен даг­лыг Алаш чурттуг, сезен хар артты ашкан кырган мен. Чолалыгның Көк-Арт кырынга үнүп кээрге, ачылыг Алаш хемимниң делгемнери чаттыла берген…

АЛДЫ ДИПТИ ЭРГИЙ КЕЗИП

Тибет Маңаа тибеттер деп кымнарыл ол деп, айтырыгга харыыны боттарывыс херек кырында көрдүвүс. Бир кафеге чемненгеш, оон үнүп кээривиске, үш тибет оол эртип чыткан чүве. Көөрүвүске, черде кызыл-кызыл юаньнар хадып…

КЕЖИГ

Чечен чугаа   Аар чүък чүдүрген кожуглуг шарылар ам ылгын апарган шуужуп орган. Оларның башкарыкчылары даш бажы сарыг-шокар турда, эртенги соокта тайга тавындан узун орукче үнүпкен. Күс шагның тыныжы долгандыр-ла…

ТЫВА БИЖИКТИҢ БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАРЫ

Тываның үндезин үжүк-бижии чок чораанының уржуу-биле эрги тыва албан бижиктерин (амы-хуунуң чагаа­ларын болгаш өске-даа чүүлдерни) бижииринге моол үжүк-бижикти ажыг­лап чораан. Ооң хараазы-биле тывага бижик билир кижиниң саны кончуг эвээш турган.…

МАКСИМ

чечен чугаа Он бир харлыг Максим авазы биле ачазының аразында маргышканын сөөлгү үеде бо-ла эскерер апарган. Бичии кижиниң ку­лаанга утказы шоолуг билдинмес болгаш анчыг чугааны колдуу-ла авазы Херелмаа эгелээр. —…

«Тыва Ломоносовтуң» оглу

очерк «Улуг ажылды кылыптар чаңгыс-ла арга ­бар –­ аңаа хандыкшыл» – деп американ бизнесмен, «Apple Computer» компанияның тургузукчузу Стив Джобстуң чугаалап каан чалгынныг сөстери бар. Шынап-ла, хандыкшыл чокта кандыг үүле-херек…

«Урянхай. Тыва дептерни» номчуулуңар

Тыва деп чүл? Тывалар деп кымнарыл? Тыва бол­гаш урянхай деп сөстер ка­жан тыптып келгенил? Бистиң тыва чонувустуң амгы хевири кажан тургус­тунуп эгелээ­нил? Бо-ла бү­гү айтырыг­ларга харыыларны бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россия…

Тываның алдарлыг оглу 65 харлаан

Бо хүн, май 21-де Тыва­ның алдар-сураглыг оглу, Россияның камгалал са­йыды, Россияның Маадыры, Армия генералы Сергей Күжүгетович Шойгу 65 харлап турар. Ынчангаш май­ның чылыг, аяс хүннериниң би­рээзи Тываның хөй омак-сөөк чоннарының…

Ада-чурттуң чалыы талантылары

Кызылдың президентиниң кадет училищези – РФ-тиң Камгалал яамызының оол болгаш кыс кадеттерни өөредип турар чаңгыс өөредилге албан чери. 2016 чылда бир дугаар кыс кадеттерни хүлээп ап турда, 1 олутка 15…

Сергей Шойгу – ёзулуг маадыр

Бо хүннерде бистиӊ чаңгыс чер-чурттуувус, Россияныӊ Маадыры, Россияныӊ Камгалал сайыды Сергей Күжүгетовичиге ханы мѳгейиглиг ѳѳрүп четтириишкиннер, шак мындыг эгелиг чүүлдер моол интернет, социал четкилерде дыргын тарап турар. Делегейде калбаа-биле тарап…
Меню