Архив

Социал адыр

Өөрүнчүг байырлал

Бүгү делегейде улуг назылыглар хүнүн октябрь 1-де демдеглеп эрттирип турар. Ол ышкаш бистиң республикавыс база-ла кырган-ава, кырган-ачаларывысты утпайн, байырын чедирип, шаңнап-мактаан.Байырлалдың чиңгине хүнүнде Азия төвүнде «Туризм бажыңынга» хоочуннарны чыып, хөгжүмнүг…

ҮНДҮРҮГНҮ ТӨЛЭЭЛИҢЕР

Тываның 122 муң чурттакчызы өнчү-хөреңги үндүрүүн төлээр дыңнадыышкынны алыр.2019 чылдың чер, транспорт, өнчү-хөреңги үндүрүглерин шилчиткениниң дугайында медээлерни Россияның федералдыг үндүрүг албанының интернет-сервизинде «Үндүрүг төлекчизиниң хууда кабинединден» көрүп ап болур. Ниитизи-биле…

Мергежилиниң аайы-биле алган орулгазындан

Үндүрүг дугайында  «Шынның» аалчызы, РФ-тиң федералдыг үндүрүг албанының ТР-де эргелелиниң ажылдакчызы Саяна Ламалдай. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бо чылдың июнь 5-те №608-ЗРТ «Мергежилиниң аайы-биле алган орулгазын­дан үндүрүг» деп хоойлуга…

БОРЩ БАЙЫРЛАЛЫ

Эрткен дыштаныр хүнде Орус культура төвүнге «Борщ байырлалы» болуп эрткен. Аңаа Тывада Россияның көдээ ажыл-агый төвү, Орус культура төвү, Улуг-Хем, Таңды, кожууннар, Черби суур, Кызыл хоорайның 7, 19, 20, 30…

АЯН ЫРЛЫГ АЖЫЛ-ИШЧИ МАЛЧЫННАР

Тываның Көдээ ажыл-агый, культура яамылары болгаш Рес­публиканың Улусчу чогаадылга төвү «Ыраажы малчын» деп чаа мөө­рейни демнежип эрттирген. Наадымны малчыннарның байырлалы деп адап-даа турза, ол чоннуң сагыш-сеткилиниң өөрүшкүзүн хайныктырып чоруур ниити…

Эмчилерге төлевирлер

Кадык камгалал сайыды Артыш Сат июль айда чедир төлеттинмээн эмчилерге деткимче акшаны шилчидип турарының дугайында дамчыткан. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының агар-санындан 312 эмчи ажылдакчыларынга – Перинаталдыг төптүң, Барыын-Хемчик, Улуг-Хем,…

Эки турачыларга мөгейиг тураскаал

Ада-чурттуң улуг дайынынче аъттаныпкан эки турачыларның адын мөңгежидип, Өвүр кожууннуң демниг чону силбип каастаан төөгүлүг хүндүлел самбыраны Хандагайты суурда кылып, тургусканнар. Бо төлевилелдиң эгелээшкинин эки турачыларның салгакчыларының бирээзи, күш-ажылдың хоочуну…

Кадыкшылды быжыглаар дээш

Эмчилерниң сүмези Эпидемиологтуг хайгаарал килдизиниң начальниги Аляна Дажикай болгаш ооң оралакчызы Любовь Дармажаа ОРВИ болгаш гриппке удур тарылга дугайында амгы байдалды таныштырды. Тывада улуг болгаш бичии улуска совигрипп вакциназының баштайгы…

ЧЕРБИНИҢ ВАРЕНЬЕЗИ

(репортаж)2020 чыл. Август 28тиң хүнү. Чербиниң II-ги варенье фестивалы Чазак деңнелинге онзагай байдалга болуп эрткен. Каа-Хем биле Бии-Хем кожууннарның хөй-ниити албан черлери, уран чүүлчү коллективи чаагай, эм шынарлыг янзы-бүрү варенье,…

Кижи бүрүзүнүң хамааты хүлээлгези

       Школачы бүрүзүнге улуг улустуң кичээнгейи болгаш сагыш човаашкыны үргүлчү херек, ылаңгыя Билиглер хүнүнде. Ынчангаш ТР-ниң ИХЯ-ның күрүне автоинспекциязының эргелелиниң ажылдакчылары Кызылдың 2 дугаар школазының чамдык өөреникчилериниң бажыңнарынга хол…
Меню