Архив

Социал адыр

Өг-бүлелерге деткимче

Айтырыг. Коронавирус дээш ажы-төлдүг өг-бүлелерге кандыг социал дет­кимчелерни Пенсия фондузу тыпсып ту­рарыл? Харыы. Россия Феде­рация­зының Пре­зиденти­зиниң чарлыы езугаар ап­рель, май, июнь айларның дургузунда үш хар четпээн ажы-төлдүг, ие капиталынче эргелиг…

Май 9-та шүүлген мөге Айдың Монгуш

«Шынның» аалчызы Аныяк мөгениң чедиишкиннерин айтыр болза, солун, чоргааранчыг-даа, 2018 чылда көшкүн чоннарның делегей чергелиг 3-кү оюнунга тиилээн. 2020 чылдың май 9-та шүглүп үнген дээш, моон-даа ыңай демдеглеп болур. Тываның…

Кайда-даа бок-ла, бок…

Май 8-те редакцияга «Дар» дача ниитилелиниң даргазы Саида Сат келгеш, хомудалын киирген. Ол дачаның девискээринде «Каа-Хем» уургай разрезиниң талазында каш-ла хонук бок-сак көстүп келген. Ында мал-маганның сегин октапкан болган. Ол…

Частың чаңгыс хүнү

 Аныяктарга сүме Чаларап келген частың чаңгыс хүнү бүдүн чылды чемгерер дээр болгай бис. Назы-харым улгады-даа берген болза, артымдан өзүп келир чаптанчыг чаштарымны сактып, дачага сад өстүрүп турган чылдарым карактарга бо-ла…

Бүрүс – айыылдыг, хензиг бүдүмел-дир, оон камгаланыры чугула

«Шынның» аалчызы, биология эртемнериниң доктору Урана Николаевна Кавай-оол. — Апрель 25 онзагай хүн, кыс­казы-биле ДНК бүдүмелинге тураскаадып турар. Генетика эртеми дээрге-ле классика-дыр, бүгү эртемнерниң таваан салган деп чугаалап болур мен.…

Карантин үезинде кижилерниң буруузу-биле 3 тайга өрттенип турар

Тываның девискээринде ТР-ниң Чазааның №170 док­таалы-биле апрель 17-ден май 7-ге чедир өртке удур Онза байдал чарлаттынган. Айыткан үе дургузунда арга-арыгже кирери хоруглуг: от салып, бок болгаш курган сиген өрттедип болбас.…

Приставтар ажылын соксатпаан

 Тыва Республиканың кол суд приставының дузалакчызы Аяс-оол Монгуш  «Шын» солунга апрель 21-де дорт эфирге карантин үезинде приставтарның ажылдап турар чурумунуң дугайында та­йылбырны кылган. «Федералдыг хоойлуда ам­дыызында өскерилгелер чок. Өрелер чыырын…

Суд приставтары кээр бе, келбес бе?

Бот-изоляция үезинде Рос­сияның Чазааның үндүр­ген шиитпири-биле, кандыг-даа пеняларны, торгаал­дарны, төлевирлерни саадатканы дээш, немелде хуу акша тыртарын хоруп каан. Ынчалза-даа, кандыг дүрүм-биле Тывада суд приставтары өре тыртарын уламчылавышаан — деп айтырыглар солуннуң  номчукчуларындан кээп турар. Харыы алыры-биле, эрткен пятницада апрель 17-де, Республиканың…

Пасха байырлалының утказы

Пасха деп сөс «шилчий бээр» дээни ол. Христианнарга ол дээрге өлүмден чуртталгаже шилчиири дээ­ни ол, чүге дизе бо хүнде Иисус Христостуң дирилгенин сактып турар. 2020 чыл бурунгаар кижи­лерниң камгалалы дээш…

Чурттуӊ бюджет чидирии 150 триллион тугрик чедип турар

Эрткен чылдыӊ декабрь айныӊ тѳнчүзүнде КУР-нуӊ Ухань хоорайга тывылган коронавирус деп хам­чыктыг аарыг бо хүннерде делегейниӊ бүгү чурттарында дыргыны-биле тарап, хүннүӊ-не муӊ-муӊ кижилер ук халдавыр аарыгга таваржып, аараан­ кижиниӊ ниити…
Меню