Архив

Социал адыр

ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР ДУГАЙЫНДА

Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика талазы-биле салбы­рының специалистери август 11-де 16.00 шакта «дорт шугум» үезинде “Шын” солуннуң журналистериниң айтырыг­ларынга ха­рыы­ларны бээр.

ЧАҢГЫС УДАА БЭЭР ТӨЛЕВИРНИ ӨГ-БҮЛЕЛЕР АП ЭГЕЛЭЭН

Бүгү Россияда 6-дан 18 хар чедир назылыг уруг бүрүзүнге, база ниити өөредилге программазы-биле өөренип турар кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг 18 хардан 23 харлыг кижилерге, 10 муң рубль хемчээлдиг чаңгыс удаа бээр төлевирни РФ-тиң Пенсия фондузунуң республикада салбыры бөгүн төлеп эгелээн. Тывада школа назылыг 83 муң уруг төлевирни алыр. Чаңгыс удаа бээр төлевирниң бирги кезээнче 689 910 муң рубльди 2021 чылдың август 2-де шилчиткен.

ПОСОБИЕНИӉ СААДАЙ БЭЭРИН ТАЙЫЛБЫРЛААН

Социал төлевирлер, ылавылаарга 3-7 харлыг чаштарныӊ пособиелери, саадап турар деп хомудалды Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлелгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг, ТР-ниӊ Күш-ажыл болгаш социал политика яамызыныӊ болгаш ук ведомствонуӊ эргелелинде албан-черлериниӊ удуртулгазы-биле кады хуралга сайгарып көрген.

ХҮЛЭЭЛГЕНИ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН

Тываныӊ Чазаа өскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар бүрүн эргелиг ажыл хүлээлгени республиканыӊ Күш-ажыл яамызындан алгаш, Тудуг яамызынга дамчыдып бээрин шиитпирлээн. «Өскүс уругларны база ада-иезиниӊ хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимче талазы-биле немелде магадылалдар дугайында» республиканыӊ хоойлузунга чогуур эдилгелерни киирген.

ИЮЛЬ 1-ДЕН ТУРА УРУГЛАРГА ЧАА СОЦИАЛ ТӨЛЕВИРЛЕР

2021 чылда чаа социал төлевирлерни РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле тургускан. Россияныӊ пенсия фондузу долу эвес өг-бүлениӊ бичии уругларынга пособие дугайында билдириишкиннерни июнь 1-де хүлээп эгелээр.

СОЦИАЛ АЖЫЛДАКЧЫ – БУЯННЫГ МЕРГЕЖИЛ

Дүүн, июнь 8-те, социал ажылдакчыларның хүнүнде, ТР-ниң Чазак бажыңынга социал педагогтарның болгаш социал ажылдакчыларның «Социал ажыл. Чаа кыйгырыглар» деп бир дугаар съездизи болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң социал политика болгаш күш-ажыл сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Монгуш коллегаларынга байыр чедирген.

ЧУРТТААР ОРАН-САВА БОЛГАШ ЧЕР ӨРТЭЭ

Июнь 4-те Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды Айдың Чюдюк республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары-биле ужурашкан.

Меню