Архив

Социал адыр

МООЛДУҢ СЕНГЕЛ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫН УТКУУРУНУҢ ЧУРУМУ

Баярсайхан БАДАРЧ, Тываның Гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Шагаа – чөөн чүк чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур эң ыдыктыг улуг байырлалы. Ол дээрге, соок кышты…

ВИЧ-инфекциядан камгаланыңар

Республиканың СПИДке болгаш өске-даа инфекциялыг аарыгларга удур профи­лактика төвүнде «Клиниктиг эпидемиология» салбырының эргелекчизи Чинчи Салчактан оларның ажыл-ижиниң дугайында дыңнадывыс.СПИДке удур профилактика төвү ниитизи-биле Рес­публикада СПИД болгаш өске-даа инфекциялыг аарыг­лардан аарып…

Кижи кадык-ла чорза, артканы ажырбас…

«Шынның” аалчызы, арга-дуржулгалыг эмчи Зинаида Салчаковна Серен-Чимит Кадык болурунуң база бир аргазын болгаш медицинаның хевирин  гомеопат эмчи Зинаида Серен-Чимит-биле чугаалашкаш, номчукчуларга сонуургаттывыс. – “Шын” солуннуң номчукчуларынга баштай-ла бодуңарны таныштырып көрүңерем,…

2021 ЧЫЛДА ИНВАЛИДТЕРГЕ КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Кадыының байдалы кызыгаарлыг кижилерге справка бижидип алыр болгаш келдередилгениң техниктиг херекселдерин алыры белен апаар.Март 1-ге чедир инвалид байдалын шынзыдарының бөдүүнчүткен чуруму ажылдап турар, а ооң дугайында справканы 2021 чылда электроннуг-даа,…

Үлегерлиг хоочуннар

ИЙИ КАТАП ИЙИСТЕРНИҢ АВАЗЫ, АЧАЗЫ Назы-хары улгатса-даа, боттары­ның ажылгыр-кежээ бүдүжү-биле өскелерге үлегерлиг болуп чоруур хоочуннар бистиң аравыста хөй. Каа-Хем суурда чурттап орар Орлан-оол Кежегелигович биле Чылбак Чанган-ооловна Монгуштарның өг-бүлезин ындыгларның…

2020 ЧЫЛДЫҢ УЖУРАЛДАРЫ

Бүгү деле­гей­ге тарап-нептерээн COVID-19 хамчык аарыы, ооң түңнелин­де, кижилерниң амы-тынындан чарлып турары, Россия Федерациязының регионнарынга, ооң иштинде Тывага  чарлаттынган карантин, социал байдалы чегей өг-бүлелерге болгаш коронавирустуң салдары-биле ажылы ара соксааш,…

ОСКАЛ-ООЛДУҢ 100 ХАРЛААНЫНГА

Тыва цирктиң үндезилекчизи, совет үеде эң-не бедик шаңнал Ленин ордениниң эдилекчизи, ССРЭ-ниң улустуң артизи Владимир Базыр-оолович Оскал-оол 1920 чылдың декабрь 31-де Хөндергей сумузунуң Чаш-Терекке төрүттүнген. Тыва бижикти чогааткан соонда 1931…

“ШЫН” – тыва журналистиканың “университеди”

2020 чыл – 95 ою“ШЫН” – тыва журналистиканың “университеди”Баштайгы солунТөөгүже хая көрнүр чүве болза, “Шын” солуннуң эрткен оруу узун болгаш солун.1925 чыл. Ынчаарда Тыва Арат Республиканың бүгү албан черлери ажыл-албанның…

Чаа чыл-биле чылыг сөстер

Эргим, чаңгыс чер-чурттугларым!Бис шупту Чаа чылдың дүрген дүжерин күзеп турар бис. Ол биске чаа чедиишкиннерге болгаш эгелээшкиннерге идегелди шаңнаар болгай.Эртип турар 2020 чыл ковид «мурнунда» болгаш «соонда» деп чарлып турар.…

Чаа 2021 чылда стол кырынга салыр аъш-чем

Үнүп кээр Чаа Чылда аъш-чемниң рецептилери, тайылбырлары Үнүп кээр чылдың ам бо келир Ээзин чаагай аъш-чем-биле Чаа Чылда сергедип, өөртүр тодаргай чаңчыл тургус­туна берген. Ынчангаш өг-бүлениң арга-дуржулгалыг кыс хиндиктиглери бо…
Меню