Архив

Социал адыр

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри»

«Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» деп регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкыны ам-даа уламчылап турар. Бо удаада Чөөн-Хемчик кожуунда бадылаашкын кандыг байдалда чоруп турарын сонуургадывыс. Ук кожуунда ниитизи-биле 5 төлевилел киржип турар.

ЫРЖЫМ БУЛУҢДА ЧАА ЭМНЕЛГЕ

Төлевилелдер боттаныышкындаРеспубликаның эң ырак суурларының бирээзи Ак-Чыраада чоокта чаа эмнелге туттунган. Кожуун төвү Хандагайты-биле аразы база ырак, черле ынчаш, аргыжары арай берге суур чүве. Бичежек суурга чаа бажың немежип кээрге,…

1950 чылдарга чедир тываларга диш аарыы турбаан

  Кызылда республиканың диш эмнелгезиниң кол эмчизи Бежен-оол Торуш «Шын» солуннуң доктаамал номчукчузу. Улуг эмчиге ажылының дугайында айтырыглар салып сонуургап четтивис. – Шаанда ада-иелеривистиң хүлүм­зүрүп алган чуруктарын безин көөрге, маңган…

Аът чарыжы

  Чүстүг сиген сый-ла баспас, чүгүрүктер Ада-өгбелерниң чырыткылыг адынга тураскааткан Сүт-Хөл ко­жууннуң девискээринде 2005 чылдан тура-ла, үш адаанның оюну уламчылап турар. Бо чылын Кара-Чыраа сумузунуң деткимчези-биле мындыг онза ыдыктыг байырлал…

Изиг күзелдиг херээжен чонувус

Спорт  •  хол бөмбүү  “Төрээн кожуунум” Спорттуң база бир хевири – хол бөмбүү база бистиң эң ынак оюннарывыстың бирээзи болгай. Ынчап кээрге, волейболду хөй кезиивис дыка сонуургаар бис. База бурунгаар…

Губернатор төлевилелдери чонга езулуг дуза болуп турар

  Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык сумузунда «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинге аныяк өг-бүле Туркеш биле Аида Чульдумнарның өг-бүлези 2019 чылда киржип эгелээн. Бо ада-ие 3 ажы-төлдү кижизидип, өстүрүп турар.…

ШЕРИГДЕ ТЫВА СОЛДАТТАРНЫҢ БУРУУЗУ ЧОК…

“Шын” солуннуң редакциязынга ТР-де солдат иелер комитединиң удуртукчузу Эремаа Доржу шериг хулээлгезин эрттирип турар оолдарның ада-иелери-биле кады байдалды чугаалаан. Бо айның ортан үезинде Амур облазынга Эремаа Маспый-ооловна-биле четкеш келген ада-иелер…

БОК ДОЛГАН ДЕВИСКЭЭРЖЕ КЫМ-ДАА БАРЫКСАВАС…

Субботник айыБок реформазын сайгарган. Тыва­ның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле, регионалдыг оператор турган СТ ТБО-ну солаан соонда 2020 чылдың апрель 21-ден тура МУБ «Благоустройство» апарган. Чыл дургузунда бүдүрүлге чери бок аштаар…

МУГУР БИР ЧЫЛ ЭРТКЕНДЕ ЧУРТТА БАЙДАЛ2021 ЧЫЛДЫҢ АПРЕЛЬ 1-2-ДЕ РФ-ТЕ СОVID-19-ТАН ААРАН­ КИЖИ САНЫ — 0, ЧОК БОЛГАН КИЖИ — 0.Ниитизи-биле бүдүн чылды алырга:МоскваКоронавирустан 1 млн. 028891 кижи аараан. 16…

Шеригде тыва солдаттарның буруузу чок…

  “Шын” солуннуң редакциязынга ТР-де солдат иелер комитединиң удуртукчузу Эремаа Доржу шериг хулээлгезин эрттирип турар оолдарның ада-иелери-биле кады байдалды чугаалаан. Бо айның ортан үезинде Амур облазынга Эремаа Маспый-ооловна-биле четкеш келген…
Меню