Архив

Социал адыр

1950 чылдарга чедир тываларга диш аарыы турбаан

  Кызылда республиканың диш эмнелгезиниң кол эмчизи Бежен-оол Торуш «Шын» солуннуң доктаамал номчукчузу. Улуг эмчиге ажылының дугайында айтырыглар салып сонуургап четтивис. – Шаанда ада-иелеривистиң хүлүм­зүрүп алган чуруктарын безин көөрге, маңган…

Аът чарыжы

  Чүстүг сиген сый-ла баспас, чүгүрүктер Ада-өгбелерниң чырыткылыг адынга тураскааткан Сүт-Хөл ко­жууннуң девискээринде 2005 чылдан тура-ла, үш адаанның оюну уламчылап турар. Бо чылын Кара-Чыраа сумузунуң деткимчези-биле мындыг онза ыдыктыг байырлал…

Изиг күзелдиг херээжен чонувус

Спорт  •  хол бөмбүү  “Төрээн кожуунум” Спорттуң база бир хевири – хол бөмбүү база бистиң эң ынак оюннарывыстың бирээзи болгай. Ынчап кээрге, волейболду хөй кезиивис дыка сонуургаар бис. База бурунгаар…

Губернатор төлевилелдери чонга езулуг дуза болуп турар

  Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык сумузунда «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинге аныяк өг-бүле Туркеш биле Аида Чульдумнарның өг-бүлези 2019 чылда киржип эгелээн. Бо ада-ие 3 ажы-төлдү кижизидип, өстүрүп турар.…

ШЕРИГДЕ ТЫВА СОЛДАТТАРНЫҢ БУРУУЗУ ЧОК…

“Шын” солуннуң редакциязынга ТР-де солдат иелер комитединиң удуртукчузу Эремаа Доржу шериг хулээлгезин эрттирип турар оолдарның ада-иелери-биле кады байдалды чугаалаан. Бо айның ортан үезинде Амур облазынга Эремаа Маспый-ооловна-биле четкеш келген ада-иелер…

БОК ДОЛГАН ДЕВИСКЭЭРЖЕ КЫМ-ДАА БАРЫКСАВАС…

Субботник айыБок реформазын сайгарган. Тыва­ның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле, регионалдыг оператор турган СТ ТБО-ну солаан соонда 2020 чылдың апрель 21-ден тура МУБ «Благоустройство» апарган. Чыл дургузунда бүдүрүлге чери бок аштаар…

МУГУР БИР ЧЫЛ ЭРТКЕНДЕ ЧУРТТА БАЙДАЛ2021 ЧЫЛДЫҢ АПРЕЛЬ 1-2-ДЕ РФ-ТЕ СОVID-19-ТАН ААРАН­ КИЖИ САНЫ — 0, ЧОК БОЛГАН КИЖИ — 0.Ниитизи-биле бүдүн чылды алырга:МоскваКоронавирустан 1 млн. 028891 кижи аараан. 16…

Шеригде тыва солдаттарның буруузу чок…

  “Шын” солуннуң редакциязынга ТР-де солдат иелер комитединиң удуртукчузу Эремаа Доржу шериг хулээлгезин эрттирип турар оолдарның ада-иелери-биле кады байдалды чугаалаан. Бо айның ортан үезинде Амур облазынга Эремаа Маспый-ооловна-биле четкеш келген…

Мээң аймаам – мээң чоргааралым

Улусчу чогаадылга бажыңынга «Мээң аймаам – мээң чоргааралым» төлевилелдиң байырлыг ажыдыыш­кыны болуп эрткен. Республика деңнелдиг хемчегни Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ажыткан. Сайыт Сайдаш Монгуштуң демдеглээни-биле, төлевилелдиң ортузунда –…

5 харлыг бичии уругнуң чок болганынга истелге чоруп турар

 Ак-Довурактың эмнелгезинге 5 харлыг бичии уруг стоматолог эмчиже дуза дилеп киргениниң соонда, реанимацияга чок болган фактыга барымдаалап, оттурган кеземче херээниң истелгези уламчылап турар. Истелгениң тайылбыры-биле алырга, 2021 чылдың март 30-де…
Меню