Архив

Социал адыр

СОЦИАЛ ЧЕТКИДЕ ДҮВҮРЕНЧИГ МЕДЭЭ

Октаргай четкизинде Иркутск хоорайда чаңгыс чер-чуртуувус Кежиктиң берге байдалда турарының дугайында медээ карак чивеш аразында тарай бергенин шупту билир бис. Бо дилег медээге хамаарыштыр Тываның удуртукчулары база чурттакчылары дораан-на сагыш…

COVID-19-КА УДУР ВАКЦИНАНЫҢ БИРГИ КЕЗЭЭ ТЫВАДА КЕЛГЕН

Тываның чурттакчы чонунга массалыг профилактика чорудары-биле Covid-19 хамчыындан «Гам Ковид Вак» (Спутник V) деп 500 санныг вакциналарның бирги кезээн эккелгенин республиканың кадык-камгалал яамызы дыңнаткан.Ниитизи-биле республикага 18400 туңнүг вакцинаже акша көрдүнген.Баштай…

«БО ХҮНГЕ ЧЕДИР ЧОНУМНУҢ ЭДЭЭНДЕН ТУТТУНУП АЛГАН АЖЫЛДАП ЧОР МЕН»

Кижиниң алдар ады бодунуң күш-ажылындан хамааржыр. Бо хүнде бүдүрүлгевисте 150 хире ажылчын бар, оларның сезен хуузу аныяктар бооп турар. Ажылдап эгелээн коллективимниң дөрт дугаар салгалы, оларның кырган-авалары, кырган-ачалары-биле ажылдап чораан…

Авыралдыг аржааннарывыс

Тываның Баштыңы чыл санында Тывага аржааннар (чоннуң эмненири суг баштарының) неделязын эрттирер дугайында медээни дыңнатканБүгү делегейниң кызымаа-биле ам-даа демисежири уламчылап турар чаа коронавирус инфекциязы кижиниң курлавыр күштерин, кадыкшылын долузу-биле оттурарын,…

Коронавирус-биле амгы байдал

  Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Саттың чугаазы-биле: бо хүнде коронавирустан эмнедип турар 1568 пациентилер бар, стационарлыг эмнээшкинни 423 кижи ап турар, поликлиникаларда амбулаторлуг эмнээшкинде 1145 аарыг кижилер бар. Неделя…

Тыва хүрешке бердинген…

Амыдырал-чуртталгага кандыг-даа бергелер таварышса, бурунгаар чүткүлдүг болгаш быжыг туруштуг кижилер бистиң аравыста кайы кө­вей. Чаңгыс салдынган сорулгазын эчи­зинге чедирер, тыва хүрешке езу­луг сагыш-сеткили-биле бердинген кижилерниң бирээзинге, Тыва На­цио­нал хүреш федерациязының…

Чаа эгелээшкин

ЭЛЭЭДИЛЕРНИ СПОРТЧЕ ХААРА ТУДУП, КИЖИЗИДЕРИ-БИЛЕКызыл кожууннуң Адалар чөвүлели, «Чоннуң оолдары» организация база «Хамаатыларның бот-идепкейин деткиир ачы-дуза фондузу» Россияның Президент фондузунуң грантыларының мөөрейге бо чылын киришкеш, 500 муң рубльди ойнап алган.…

Хай-бачыт карак чивеш аразында болур

Кызылда солагай таалакы дачаларга (ЛДО) декабрь 5-те 40 харлыг эзирик иенин хайы-биле 7 айлыг уруу кудумчуга чанагаш хонгаш бурганнай берген. Оон мурнунда ийи улуг ажы-толун карактавайн арагаже сундуга бергенин барымдаалааш,…

«Өттүр көөрлер» — эң-не тывынгыр болгаш баштак команда

Эрткен неделяда «Каткы-биле дең эргелиг бис» деп инвалидтер аразынга оюн-баштак фестивалы болуп эрткен. Ук хемчегни Пре­зидентиниң грантылар фон­дузунуң деткимчези-биле Улусчу чогаадылга төвү болгаш Тываның тывынгырлар болгаш хөглүглер шимчээшкини организастап эрттирген.…

Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның юстиция яамызының организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыышкыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде кредиттерге…
Меню