Архив

Спорт болгаш өг-бүле

АРАТ ОНДАР БАШТАЙГЫ ОНЛАЙН-ШЫДЫРАА КЛУВУН ТУРГУСКАН

Бүгү делегейниң шыдыраачылары дүн-хүн дивейн, хонуктуң 24 шагында дургаар ойнап турары интернет платформазы lichess.org сайтта «Тува-запад» деп Тывада бир дугаар онлайн-шыдыраа клувун эрткен 2020 чылдың апрель айда Чадаана хоорайның дугаары 1 школазының шыдsраага тренер-башкызы Арат Даш-оолович Ондар ажыткан турган.

Меню