Архив

Спорт

РФ-ТИҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫНЫҢ КУБОГУ

2021 чылдың октябрь 20-ден 22-ге чедир Россия Федерациязының камгалал сайыдының кубогу дээш IV Бүгү-россия чергелиг спортчу хүреш талазы-биле маргылдаалар Тывага болуп эртер. Ооң мурнунда чылдарда база Тывага болуп турган. Баш бурунгаар 8 команда киржири-биле бүрүткеткен. Ооң иштинде 81 киржикчи бар.

ХОСТУГ ХҮРЕШКЕ ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫ

Токио-2020 Олимпиаданың соонда, ам бо хүннерде, Норвегияның найысылалы Осло хоорайда хостуг хүрешке делегей чемпионады дооступ турар.

НАЧЫН МОНГУШ ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫНГА КИРЖИР БЕ?

Бөгүн, сентябрь 21-де, Сочи хоорайда белеткел эрттирип турар Россияның хостуг хүрешке чыынды командазының кежигүнү, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Начын Монгуш октябрь 2-ден 10-га чедир Норвегияның найысылалы Осло хоорайга болуп эртер делегей чемпионадынга киржир эрге дээш үзүүргедиг хүрешке киржир.

СТАДИОНДА ЧААРТЫЛГАЛАР ЭГЕЛЭЭН

Совет Тываның 5 чылы аттыг стадионга чаартылгалар эгелээр. Асфальт-биле шыпкан маңнаарынга көрдүнген орукту резин тогланчылар-биле солуур, а бут бөмбүүнүң шөлүн кылымал шывыглыг болдурар деп Тыва Республиканың спорт сайыды Субудай Монгуш дыңнадып турар.

ОЛИМПИЙЖИ ХҮЛЕР МЕДАЛЬ АРТАС САНААДА

Казахстанның чыынды коман­дазының мурнундан тыва мөге Артас Санаа Олимпий оюннарынга киришкеш, хүлер медальды чаалап алган. Ол бодунуң удурланыкчызы болгар мөге Георги Вангеловту 5:1 санга арыг тиилеп алган.

КИЖИ ЭКИЗИ — НАЙЫРАЛДА

Россияныӊ хөй дапкыр чемпиону болгаш призёру Чингиз Алиев Сарыг оглы — Республикада ховар буянныг, чончу сеткилдиг кижилерниӊ бирээзи. Амыдыралга шын оруун тып алган кандыг-даа кижиге, ылаӊгыя бистиӊ хөй национал чоннарлыг…

АНАА ЭВЕС АРТАС САНАА

Мөгениң баштайгы базымнары Японияның төвү Токио хоорайда эртип турар XXXII чайгы Олимпий оюннарын тыва чон база улуг сонуургал-биле көрүп турар. Ынчалза-даа онза кичээнгейни хостуг хүреш маргылдаазынче угландырары билдингир. Чүге дизе…

ТОКИО-2020 БОЛГАШ ОЛИМПИЙЖИ ТЫВАЛАР

Токио-2020 Олимпиадага хостуг хүрешке Казахстанның олимпийжи чыынды командазының кежигүнү бооп, чаңгыс борбак тыва, Артас Санаа (казах ады Нурислам Санаев) киржир.

ОЛИМПИЙ ОЮННАРЫ ИЮЛЬ 23-ТЕ ЭГЕЛЭЭР

Коронавирус ковид-19 хамчыктыг аарыгның бүгү делегейге нептереп-тарааны-биле Делегейниң Олимпий комитеди 2020 чылдың март 24-те Японияга болур Олимпий оюннарын бир чыл соңгаарлаткан.

Меню