Архив

Тываның Чазаанда

ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН

Айдыс Сат Тываның экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыды албан-дужаалды күүседип эгелээн

АЙДЫС САТ — ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ БОЛГАШ ҮЛЕТПҮР САЙЫДЫ

Ооң мурнунда Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы база экономика сайыды албан-дужаалдарны хары угда күүседип турган Айдыс Сат ам Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызын удуртуп эгелээн. Ведомствонуң удуртукчузу турган Менги Кара-оол чазак даргазының оралакчызы албан-дужаалда хевээр арткан.

ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН

Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ администрациязыныӊ – Чазак Аппарадыныӊ чаа удуртукчузунга Юрий Юрьевич Ананьинни томуйлаан.

БАЙЫРЛАЛДЫҢ ДҮНЕЗИНДЕ …

Чаа чыл байырлалының дыштаныр хонуктарында өрт болгаш өске-даа болуушкуннарны болдурбазы-биле албан-черлериниң ажылдакчылары ээлчег езугаар ажылдап турар. Ылаңгыя хөй ажы-төлдүг, социал байдалы нарын өг-бүлелерни, хамаатыларны, чааскаан чурттап турар, назы-хары дөгээннерни, инвалидтерни онзагай кичээнгейге алган.

ШАҢНАЛДАР МААДЫРЛАРЫН ТЫПКАН

Декабрь 27-де В.Көк-оол аттыг Национал театрга республиканың шылгараңгай кижилеринге шаңналдар тыпсыр ёзулал байырлыг байдалга эрткен. Аңаа аңгы -аңгы адырның тергииннеринге ТР-ниң Чазак Даргазы Владислав Ховалыг Россияның болгаш Тываның бедик шаңналдарын тывыскан.

ФЕДЕРАЛДЫГ ЧАЗАК ТЫВАНЫҢ БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕЗИН ДЕТКЭЭН

Тыва Республиканың девискээринде үлетпүр болгаш социал адырларның инвестиция төлевилелдерин энергия-биле хандырар комплекстиг планын Россия Федерациязының Чазааның оралакчы даргазы Александр Новак декабрь 15-те бадылаан.

АЙЫЫЛ-ХАЛАПТЫҢ СООНДА ЧОГУУР ТҮҢНЕЛ ҮНДҮРБЭЭН

Республика Чазааның неделяның Аппарат хуралында эрткен хонуктарда болган халаптыг болуушкуннарны сайгарган. Чазак Даргазының оралакчылары кылган ажылдарын илеткээн соонда, ноябрьда Кызылга ийи назы четпээн уруглар чок болганының соонда, чогуур түңнелдер алдынмаанын Республика Баштыңы айыткан.

45 РЕГИОН САНЫНЧЕ ТЫВА БАЗА КИРГЕН

РФ-тиң Чазааның бюджеттиң турум байдалын деткиир дээш 29,3 млрд рубльди үлештирген 45 регион санынче Тыва база кирген. РФ-тиң Чазааның даргазы Михаил Мишустин декабрь 9-та ол айтыышкынга атты салган. Ында көрдүнгени езугаар, республика бюджеттиң өйлээшкинин хандырарынга 1 млрд 290,4 млн рубльди алыр.

РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕДИНИҢ ТӨЛЕВИЛЕЛИН САЙГАРЫП КӨРГЕН

2022 чылда база планныг 2023 болгаш 2024 чылдарда республика бюджединиң дугайында хоойлу төлевилелиниң хөй-ниити сайгарылгазының үезинде кирген айтырыгларны база саналдарны сайгарып көрген. Тываның Чазааның чөвүлел база Тываның Дээди Хуралының (парламент) чөвүлелиниң декабрь 9-та эрткен каттышкан хуралынга сайыттар кабинеди база депутаттар киришкен. Регионнуң кол саң-хөө документизин онлайн-чурумга бир дугаар сайгарып чугаалашкан.

Меню