Тываның Чазаанда

Чазактың Аппарат хуралындан

Обсервацияже солушкан эмчи ажылдакчылары болгаш контактылыг турган кижилерни чыттырары-биле эмнелге черлеринден аңгыда санаторий «Сереб­рянка», «Өдүген», «Чалама» болгаш «Буян-Бадыргы» гостиницалар ажыглаттынып турар. Иштики херектер ажылчыннарының аразындан 5 кижи коронавирустан аараан,­ 25…

Немелде күш

10 чаа автомашинаны тыва алган РФ-тиң Чазааның апрель 18-те № 1066-р айтыышкыны езу­гаар дүрген эмчи дузазы чедирер он чаа автомашиналарны Тывада эккелген дугайында, ук автомашиналарны эмнелге албан черлеринге дамчыдар езулалга…

Тывада бот-хоргадал чурумун май төнчүзүнге чедир узаткан. экономика адырын ажылдадып эгелээриниң бирги чадазынче кирген

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга марттың төнчүзүнден регионда чоруп турар бот-хоргадал чурумунга хамаарыштыр шиитпирин чарлаан. «Россияның Президентизи марттың 11-де эрттирген хуралында бодунуң туружун бадыткаан: регионнарда байдалдар аңгы-даа болза,…

Хоочуннар тамчыктыг чурттазын дээш

Каа-Хем кожуунда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды М. Топилин-биле 2019 чылда Москвага ужурашкаш, респуб­лика девискээринде социал объектилерни чаартып, чаа тудугларны тудар дугуржулганы чедип алган. Ол…

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-биле, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Шупту салгалдарга эргим чоок ба­йырлал кижи бүрүзүнге билдингир бөдүүн күзелдерни илередип чоруур. Ол дээрге аяс дээрде чырык болгаш чылыг хүннү, ачы-буянныг чаагай чорукту, турум амыдыралды, үүле-херээ бүдүнгүр, чаа-чаа чедиишкиннерлиг болурун…

Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа терапия эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар госпиталын база катап хынаан. Республиканың бир дугаар эмнелгезиниң удуртукчулары-биле чугааны чорудуп, септээн ИВЛ аппараттарын ажылдатканын хынап көрген. «Белеткеп алганывыс гос­питальга бөгүн…

Тывада «телешкола» ажылын эгелээн

«Тываның телешколазы» – Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының деткимчези-биле Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының регионда организастааны ырактан өөредилгени чорударынга немелде хемчег­лер болур. Өөредилге яамызы «Тува 24» база «ОТР»…

ТР-ниң Чазааның Аппарат хуралындан

«Эмчилерге четтиргенивис илередир-дир бис» Чазак Баштыңы хуралды эки медээ­лерден эгелээн. Тожуда аарыг тара­ваан, бир дугаар коронавирустуг болган кижилерниң түңнел анализтери эки болганындан эмчиден үндүр бижидиптеринге белен. Кол санитарлыг эмчи база …

Тыва Чазактың Аппарат хуралындан медээлер

Коронавирус штавының илеткели  Бот-изоляция чурумун хажытканы дээш торгаалдарга хамаарыштыр тус чер бот-башкарылгазы хоойлу езугаар ындыг шиитпир үндүрүп шыдавас. Ону чүгле полиция азы Онза байдалдар яамызы, Роспотребнадзор ажылдакчылары бижип болур деп маргыштыг айтырыгларга тайылбырны кылган.…

Биче бизнес кажан ажылдаарыл?

Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчактың илеткели: «Вектор» лабораториязынга 6  кижиниң аарыын­ катап бадыткаан. 405 кижиниң анализи алдынган турган, оларның  247-зи Ырбандан, 4 полиция ажылдакчызы, 1 эмчи, суурнуң чону 254 кижини — хыналдага алырга, 2 кижи (старовер…
Меню