Архив

Тываның Чазаанда

Келир үениң гроссмейстеринге бажың айтырыын шиитпирлежир

Бурятияга сургакчылап чорааш Тыва Чазактың дар­газы ын­да өөре­нип турар студентилер болгаш хуу шыдыраа школазының өөреникчизи Ыраккы Чөөн чүктүң Федералдыг округта спорт мастери деп атты чедип алган шыдыраачы Тамерлан Чындыгыр-биле, ооң…

Частың чараш байырлалы-биле!

Эргим херээжен чонувус! Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүн таварыштыр сет­килимниң ханызындан шуптуңарга байырны чедирип тур мен! Бо кайгамчык байырлалды бис чылыг-чымчак хүлүмзүрүг, чечектер, эң-не шынчы болгаш чымчак сеткил-биле уткуур­ бис. Херээжен чон…

“Суд приставтарының федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 2020 чылда кылып чоруткан ажылдарының болгаш 2021 чылда сорулгаларының дугайында” Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Орлан Достай  таныштырган Суд ажыл-чорудулгазының тургустунган…

Бажыннар тудуунга эки салдарлыг болур

Бажыннар тудуунга эки салдарлыг болур   — «Восток» КХН-де ажыттынган чаа бүдүрүлгелерге барганым соонда баштайгы сактыышкыннарым кайгамчык болду. Улус ында өөрүшкү-маңнайлыг ажылдап турар. Дугуржулга ёзугаар бүрүнү-биле социал пакет оларда бар.…

Ховар тураскаалдар…

Ховар дирткен тураскаалдар талазы-биле российжи конкурстуң организаторлары Тывада аалдап келгенХовар дирткен тураскаалдар талазы-биле российжи конкурстуң организаторлары Тывада аалдап келген 11.02.2021Чурттуң девискээринде бир онзагай тураскаалдарның аразынга российжи деңнелде көрүлде-мөөрейниң эрттирикчилери-биле Тываның…

ЭРТЕМ ТӨВҮНҮҢ ШИНЧИЛЕЛДЕРИ

Тываның эртем төвү республикада чаа тургус­тунган-даа бол, эртем талазы-биле күштүг албан черлериниң бирээзи. Ол 2019 чылдың февраль айда Делегей чергелиг Убсу-Нуур аттыг биосферлиг шинчилелдер төвүнге үндезилеттинип, ажыттынган. Удуртукчузу – биология…

Чаа чыл-биле чылыг сөстер

Эргим, чаңгыс чер-чурттугларым!Бис шупту Чаа чылдың дүрген дүжерин күзеп турар бис. Ол биске чаа чедиишкиннерге болгаш эгелээшкиннерге идегелди шаңнаар болгай.Эртип турар 2020 чыл ковид «мурнунда» болгаш «соонда» деп чарлып турар.…

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Интерфакска» регионнуң чедиишкиннерин болгаш чаа сорулгаларын таныштырган Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де республиканың парламентизинге чыл санында бээр айыткалын берген. Сөөлгү 15 чылда регионнуң экономиказы барык…

Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган

Агаар транспортунуң федералдыг агентствозу 2021 чылда субсидиялыг авиабилеттер садар маршруттарның даңзызын бадыткаанСубсидиялыг билеттерни 21 авиакомпания садып эгелээр. Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган. Авиакомпанияларның даңзызы херек кырында көңгүс өскерилбээн.2021 чылда субсидиялыг…

Владимир Путин: 2021 чылдың төнчүзүнге чедир суурларга харылзааның бүгү-талалыг системазын тургузар

2021 чылдың төнчүзүнге чедир Россияның 500 чедир чурттакчылыг суурларынга харылзааның бүгү-талалыг (универсалдыг) системазы тургустунар ужурлуг. Ол дугайында Россияның Президентизи Владимир Путин четвергте, декабрь 17-де чыл санының парлалга конференциязынга медеглээн.Аңаа хамаарыштыр…
Меню