Архив

Тываның Чазаанда

Тожунуң электроэнергиязы доктаамал апаар  2006 чылдан тура Тываже ажылдап кирер планныг Голев аттыг даг-руда компаниязы «Интергео» КХН октябрь 19-та Тыва Чазак-биле керээни чарган. Бо үе дургузунда Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң…

Эпидемиологтуг байдал

Тывада 1 аарыг кижини эмнээри 150 муң рубльдан 300 муң рубль чедир чарыгдалдыг Кадык камгалал яамызының “Шын солунга” дамчыткан сан-чурагайындан алырга, дамчыткан ортумак чарыгдалар 12-14 хонук чыда эмнедирге бо хире…

ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮН АЖЫДАРЫ БИЛЕК, ААРЫГ КИЖИЛЕР КЭЭП ЭГЕЛЭЭН

«Май-июнь айларда, аарыг­ның кончуг шыпшыында, чаа терапия корпузун ажыдып, үш чүс ажыг аарыг кижилерни хары угда хүлээп ап, айыылдыг аарыгга үезинде удур туржуп шыдаан бис. Ам база байдал нарыыдап чоруп…

Найысылалда чаа медицина төвү

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылал Кызылда тудуп турар чаа медицина төвүнде тудуг ажылдарының кандыг чадада келгенин көрүп чорааш, кижилерниң кадыын база амы-тынын камгалап алырынга улуг рольдуг чугула объект бо чылдың…

Дүрген дуза чедирер техникаларны белекке берген

Дүрген дуза чедирер техникаларны белекке берген Владимир Путин бодунуң төрүттүнген хүнүнде Тывага дүрген дуза чедирер автомашиналарны белекке берген. Республиканың дүрген эмчи дузазы чедирер болгаш хай-халап медициназының төвү, Перинаталдыг төп, Барун-Хемчиктиң…

Хоойлу езугаар эвес…

Дээди Хуралга ««Амгы үе» телеканалдың хоойлуга удур шимчээшкининге соңгукчуларның кыйгырыы» деп темага төгерик стол болуп эрткен. Бо хуралга Дээди Хуралдың депутаттары, Иштики херектер яамызының ажылдакчылары, «Шанхай» микрорайоннуң чурттакчылары дээш оон-даа…

«Чедер» курортун чаартыр

Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тударының дугайында Тываның Чазаа ажылды чорудуп турган.2025 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планының бир улуг төлевилелинге Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тудары хамааржыр.Төлевилелди күрүне-хуу эштежилге дугуржулгазы-биле…

Социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле

Тывада социал-экономиктиг хөгжүлдениң бот-тускайлаң программазы-биле объектилер тудуунче киргенТывада 2024 чылга чедир республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының төлевилелдер даңзызынче кирген объектилерни тудар тудуг черлери тодараттынган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде…

Тываның Баштыңы республика Чазааның составында өскерилгелерни кылган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның аппарат хуралын бөгүн боду башкарып эрттирген.Тыва Республиканың Чазааның составынга хамаарыштыр өскерилгелерни киирер дээн бодунуң шиитпирин чазак кежигүннеринге дыңнаткан.“Бөгүнгү ажыл-херекчи сорулгалар, көрүштер чаартынган. Ону чедип…

Уругларның айыыл чок чоруу

Тыва Республикага назы четпээн уруглар-биле орук озал-ондактарын эвээжедири-биле орук-транспорт кемдээшкиннеринге удур «Айыыл чок чорук лабораториязының» ажыдыышкыны Азия төвүнге сентябрь 16-да болуп эрткен. Орук шимчээшкининиң элээди киржикчилерин орукка айыыл чок чорук…
Меню