Архив

Тываның шылгараңгай кижилери

ВЛАДИМИР ОСКАЛ-ООЛ

Тыва Арат Республика үезинде тыва национал культура сайзырап, чечен чогаалга, хөгжүмге, уран чүүлдүң аңгы-аңгы хевирлеринге аныяктарның бойдустан чаяаттынган хөй талалыг салым-чаяаны чайгаар илереп кээринге дыка салдарлыг болган. Ооң бир чижээ – тыва национал профессионал цирктиң тургустунуп сайзырап, бүгү делегейге Тываны алдаржытканы.

Меню