Архив

Тываның Журналистер эвилелинде

ТӨӨГҮЛҮГ ХҮНДЕ ШЫНЗЫЛГАНЫ АЛГАН

Октябрь 11 – база бир төөгүлүг хүннерниң бирээзи. Чеден чеди чыл бурунгаар ол хүн Тыва Арат Республика Совет Эвилелиниң составынче киргенин шупту билир бис. Ол ышкаш бо чылын, 2021 чылда, бот-догуннаан күрүне болуп тургустунганындан бээр Тывавыс 100 чылын демдеглеп эрттирип турарда, Тываның Журналистер эвилели бодунуң шаанче база онзагай кылдыр эрттирип тур. Чүл дээрге эвилелче хары угда хөй санныг, 19 кижи кежигүн кылдыр киргени — болуп көрбээн таварылга деп эвилелдиң баштаар чери демдеглеп турар.

Меню