Архив

Улусчу фронтунуң Тыва салбыры

ӨӨРЕНИРИНГЕ КАНДЫГ-ДАА КЫЗЫГААРЛААШКЫН ТУРБАС Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры Кызылдың №10 школазының чанында кадыкшылының байдалы-биле шимченири кызыгаарлыг уругларны ыңай-бээр сөөртүр машиналарга тургузар черни кылырын база Оюн Күрседи кудумчузунда 9 дугаарлыг…
Меню