Архив

Улусчу төлевилел “Өреге бүрүзүнге – картофель”

2800 АЖЫГ ТОННА ДҮЖҮТТҮ АЛЫР

Бо чылдың май айда республикага «Өреге бүрүзүнге» деп чаа улусчу төлевилел бодунуң эгезин алган. Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыгның эгелээни төлевилел хууда дузалал ажыл-агыйларында чурттап турар 26 098 чединмес кижини картофель үрезини-биле хандырар арганы берген. Ооң иштинде 1241 чединмес өг-бүле үрезинни «Социал картофель» регион төлевилелиниң боттанылгазының иштинге алган, 812 өг-бүлени 2020 чылдың дүжүдүнден алган үрезин-биле хандырган, 11 499 өг-бүле бодунуң күжү-биле ногаа аймаан тарып алган.

Меню