Рубрикалар

«Чүм хыналда» – профилактиктиг хемчег

Эрткен дыштаныр хүннерде Кызылдыӊ күравтоинспекция ажылдакчылары «Чүм хыналда» деп профилактиктиг хемчегни эрттирген. Оруктарга озал-ондактыг айыыл-халап болдурбас, эзирик чолаачылар тургуспас, орук-шимчээшкининиң дүрүмнерин ыяк сагыырын сагындырып кичээндирер сорулгалыг хемчеглер удаа-дараа болуп турар.

Оон аӊгыда, багай оруктарныӊ уржуу-биле озал-ондактар болу бээриниӊ айыылы бар болганда, хоорайныӊ автомашина оруктарыныӊ халдыр кезээнде асфальтыныӊ чарык черлерин, доста­йып үнүп келген черлерин демдеглеп, хемчээп, хыналданы чоруткан.
Чурукту РФ-тиң ТР-де ИХЯ-ның сайтындан алган.

Предыдущая запись
Аныяктарны ажылга хүлээп алырга, күрүне субсидияны бээр
Следующая запись
Арыг-силиг ай эгелээн.
Меню