Рубрикалар

ЧАҢЧЫЛДАРНЫҢ САЛГАКЧЫЛАРЫ

2021 чылдың чазын РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы биле Вологда облазының чагыргазы РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң деткимчези-биле бүгү Россия чергелиг «Чаңчылдарның салгакчылары» деп бичии уруглар аразынга фестивальды эрттирген.

Россияның аңгы-аңгы регионнарының чурттакчы чонунуң чаагай чаңчылдарын утпайн, сактып чорууру-биле база уран чүүлге, культурага, ада-өгбелериниң төөгүзүнге уругларның сонуургалын оттуруп, оларның сайзыралынга эки салдарлыг болзун дээш, бо фестивальды эрттирген.

2020 чылдан эгелээш ук фестиваль этниктиг культураны калбартып, чүгле Россия иштинге эвес, даштыкы чурттарның уругларын база киириштирип эгелээн. Фестивальга чогаадыкчы коллективтер-даа, чүгле бодунуң мурнундан-даа киржип болур. Бо чылын ук фестиваль алды дугаар чыл болуп эртип турары бо. Бо удаада Россияның 39 регионундан чогаадыкчы коллективтер Белоруссиядан, Луганск Республикадан база киришкен.

«Чаңчылдарның салгакчылары» фестивальга Таңды кожууннуң «Челээш» немелде өөредилге төвүнүң «Бодувус даарап турар бис» чогаадыкчы каттыжыышкыны болгаш Бай-Хаак ортумак школазының өөреникчизи Данил Ербягин киришкен. Данил «Судомоделирование», «Чаңчылчаан судно» номинациязынга 2 дугаар черни алган.

«Чаңчылдарның салгакчылары» фестивальга Тываның мурнундан киришкен «Бодувус даарап турар бис» чогаадыкчы каттыжыышкынга болгаш 2 дугаар чер алган Данил Ербягинге моон-даа соңгаар чедиишкиннерни күзедивис!

#Фестиваль #Таңдыкожуун #Челээш #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАДЫК АМЫДЫРАЛДЫҢ СУРТААЛЧЫЗЫ
Следующая запись
ЧУРТТАЛГАГА ЧУГУЛА НОМ
Меню