Рубрикалар

Чаңгыс аай информастыг «көзенек» херек

Артур Монгал, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады:

— Бо үеде чурттакчы чонну сонуургадып турар айтырыгларга долузу-биле харыылап бээр чаңгыс аай информастыг «көзенек» чугула херек. Бир эвес бис кижилерни дүвүредип турар айтырыгларга харыылавас болзувусса, янзы-бүрү фейктер меге мэдээлерни тарадып болур. Харын-даа оларның ынчаар мергежээнин көрүп тур бис. Республикавыстың чурттакчылары хөй-хөй медээлерниң аразындан боттуг, шын информацияны алыр ужурлуг. Ынчангаш чурттуң Чазаа Объясняем.РФ информастыг курлавырны ажыткан. Бо портал таварыштыр шупту социал-экономиктиг айтырыгларга харыыны ап болур.

«ВКонтакте» болгаш телеграм-каналда «Объясняем. Республика Тыва» арыннарны доктаамал көрүп, оон шын медээлерни алыңар, чаңгыс чер-чурттугларым.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
 Хээлеп даараан карталыг Россия
Следующая запись
Тыва чаа бажыңнар тудары-биле 213 сая ажыг рубльди алыр
Меню