Рубрикалар

Чаңгыс хүнде 8 кижи амы-тынындан чарылган

 

Июль 23-те, 20 шак 50 минут турда  ИХЯ-ның Тыва Республикада Күрүнениң автоинспекция эргелелинге Кызылче кирер оруктуң ң дугаар километринде дескинип чоруур орук кезээнге ийи автомашина үскүлешкен дугайында дүвүренчиг медээ келген.

Түңнелинде үш кижи амы-тынындан чарылган. Орук озал-ондааның кандыг байдалга болганын истеп -тывар ажылдар уламчылап турар.

Баш бурунгаар билдингени, “Строй Экспресс” КХН-ге хамааржыр “Shacman” чүък сөөртүр бедик машинаның 31 харлыг Ийме чурттуг чолаачызы автотехниканың тургузар системазы тутпайн барганындан ооң “Хонда Аккорд” деп маркалыг чиик автомашина-биле үскүлежиишкинни кылган.  Үскүлежиишкин үезинде чиик машинаның салонунга Сарыг-Септен беш кижи чораан. Оларның аразынга ийи бичии уруг чораан –чеди харлыг, бир харлыг. Орук озал –ондааның түңнелинде ол-ла черге чиик машинаның 25 харлыг чолаачызы, мурнунга олурган пассажир болгаш артынга, оң талазынга олурган чеди харлыг бичии кижи амы-тынындан чарылган. Дүрген дуза чедирер эмчи бригадазы үш  пассажир – бичии уруг болгаш ийи херээжен кижини Республика эмнелгезинде эккелген. Бертик-бежел салбырында 32 харлыг пассажир, реанимацияже – 22 харлыг херээен кижи биле бир харлыг чаш кирген. Амгы үеде шуптузу берге байдалда.

https://vk.com/tuvpravda?z=video-53910902_456239168%2F7648beb892fb7209bb%2Fpl_wall_-53910902

Алкотекторнуң көргүзүү-биле чүък сөөртүр машинаның чолаачызының организминде алкоголь бадыткаттынмаан. Чиик авомашинаның чолаачызының кандыг байдалга чорааны, паталогоанатом эмчиниң шинчилгезиниң түңнелинде билдинер.

 Июль 23-те, 22 шак 05 минута турда база бир орук озал-ондаа Барын-Хемчик кожуунга болган.

Баш бурунгаар билдингени, Эрги-Барлык суурнуң беш чурттакчызы  “Эрги-Барлык — Кызыл-Мажалык” автооруктуң 9 километринге чоруп олурда, 37 харлыг чолаачы машинаны башкарып күш четпейн баргаш, оруктан үндүр тудупкан. Түңнелинде, машина аңдарылган. Ол-ла черге аар кемдээшкиннерден 39, 37, 29 харлыг үш херээжен пассажир амы-тынындан чарылган. Машинаның чолаачызын эмчиниң дүрген  дуза чедирер бригадазы эмнелгеже апар чыдырда, орукка чок болган.  Барыын- Хемчиктиң эмнелгезинге эккелген 10 харлыг пассажир даңгаар эртен 05 шак 35 минута турда, шыдашпайн барган.  Автоавария үезинде машина иштинге чораан пассажирлер болгаш чолаачызы, чаңгызы-даа камгалал ремень шарып албааны билдинген. Күрүнениң автоинспекция ажылдакчыларының хыналдазының түңнелинде, машинаны башкарып чораан кижиде чолаачы шынзылгазы чок болган. Сөөлгү 12 айда 8 удаа эзирик машина башкарып чорааны дээш, ооң туттуруп турганы илерээн.

Болган орук озал-ондаанга хамаарыштыр истелге ажылдары уламчылап турар.

ИХЯ-ның паралага  албаны.

#Озал_ондак #ИХЯ #Авария #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТОКИО-2020 БОЛГАШ ОЛИМПИЙЖИ ТЫВАЛАР
Следующая запись
СӨӨЛГҮ ХОНУКТА 108 КИЖИ ААРААН
Меню