Рубрикалар

ЧАҢГЫС ХОНУКТА 128 КИЖИ ААРААН

Эпидбайдал

Июль 11-де коронавирус халдавырындан 128 кижи аарый бергенин Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели  дыӊнаткан.

Чүс муӊ чурттакчылыг черге онааштыр бир хонукта аараан улустуӊ көргүзүү — Тыва Республикада 39,1 хуу болган. Бүрүткээни: 17 хар назылыг уруглар – 17, студентилер — 3, ортумак школаныӊ ажылдакчылары – 3, уруглар садтарыныӊ ажылдакчылары – 4, кадык камгалал адырыныӊ ажылдакчылары -11, федералдыг албанныӊ 1 ажылдакчызы аараан.

Дээди болгаш ортумак өөредилге албан черлериниӊ, муниципалитеттиӊ, социал адырныӊ ажылдакчыларындан улус аарываан.

Организациялардан – 8 кижи, 1 хуу сайгарлыкчы, 37 пенсионерлер, ажылдавайн турар 16 хамаатылар аарый берген.

Кызыл хоорайда – 70, Кызыл кожуунда – 8, Улуг-Хемде – 3, Чөөн-Хемчик – 1, Таӊдыда – 9, Бай-Тайгада — 2, Тес-Хемде – 17, Бии-Хемде – 0, Чаа-Хөлде – 1, Сүт-Хөлде – 4, Барыын-Хемчикте – 1, Ак-Довуракта – 1, Каа-Хемде – 3, Мөӊгүн-Тайгада – 1, Чеди-Хөлде – 2, Эрзинде – 4 кижиниӊ халдавырдан аарый бергенин тораткан. Тожу, Тере-Хөл, Өвүр кожууннарда аараан кижилер илеревээн.

Аарыг улус-биле харылзашкан улустуӊ саны – 1023, Rt – 1,0.

Хамчыктыг улус эмнээр хостуг орун фондузу – 21,5 хуу;

Чүс муӊ чурттакчылыг черге онааштыр бир хонукта 836,6 тестированиени эрттирген.

Эмчи хайгааралында 2244 кижи бар, амбулаторлуг эмнээшкинде 3169, стационарлыг эмнээшкинде 1254 кижини эмнеп турар.

#Эпидбайдал #Росхереглелхайгаарал #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТАРААЛАҢ БАЙ ШАҢЧЫНЫҢ АМЫДЫРАЛЫ
Следующая запись
ГОРЫНЫЧ”, “СТОЛИЧНЫЙ” БАЗА “ПРИЧАЛГА” МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР БОЛГАН
Меню