Рубрикалар

ДЫШТАНЫР ХҮННЕРДЕ ЭМЧИЛЕР ШУДУРГУ АЖЫЛДААН

ЧАА ЧЫЛДЫҢ ДЫШТАНЫР ХҮННЕРИНДЕ ЭМЧИЛЕР ШУДУРГУ АЖЫЛДААН

Тываның Кадык камгалал яамызы чаа чылдың дыштаныр хүннеринде, 2021 чылдың декабрь 31-ден 2022 чылдың январь 9-ка чедир, кылып чоруткан ажылын түңнээн.

Вакцинация пунктулары январь 3-тен тура бүгү поликлиникаларга график ёзугаар ажылдап эгелээн. Ол ышкаш патронажтарны база организаастаан.

Эмчи-социал патронажының үезинде ниитизи-биле 6412 өг-бүлелерге четкен. Ол өг-бүлелерде 16641 бичии уруглар, оларның аразында 372 чаа төрүттүнген чаштар болгаш 6902 хар четпээн чаштарны көрген. Онза социал- айыылдыг байдалда турар 41 бичии чаштарны илереткеш, оларны эмчи албан черлериниң уруглар салбырларынче чыттырган.
Ол-ла патронаж үезинде социал байдалы берге амыдыралдыг алды иштиг херээженни база илереткен. Чаа чылдың дыштаныр хүннеринде 38 келир үениң аваларын эмчиге чыттырган. Ол-ла хүннерде 130 сааттыг херээженнерни божуткан, оларның бежи хуусаа бертинде божаан.

Шупту божаан херээженнерниң бодунуң-даа, төрүттүнген төлүнүң-даа байдалы эки. Чаңгыс таварылгада, коронавирус хамчык аарыының чедирген аар салдарының уржуундан төрүттүнүп келген чаштың амы-тынын камгалаары болдунмаан.

Санитарлыг авиация ыраккы кожууннарже алды катап ушкан, ол ышкаш алды катап транспорттуг үнүүшкүүннү кылган.

Ниитизи-биле чаа чылдың дыштаныр хүннеринде эмчиниң  дүрген дуза чедирер 40 бригадазы ажылдаан. 2138 чалалганы хүлээген болгаш 1893 кижиге, оларның иштинде 549 уругларга дүрген эмчи дузазын чедирген.

Декабрь 31-ден январь 9-ка чедир эмчи албан черлери 4079 кижини хүлээген. Ол сан-чурагайны эрткен чылга деңнээрге, эмчиниң хүлээп алыышкынынга кирген улустуң  саны 93  кижи хөй болуп турар.

Бертик-бежел пунктузунче 410 кижи кирген,  242 кижи нарколог эмчиниң дузазын хереглээн. Эрткен чылга деңнээрге, 79 кижи эвээш болуп турар.

Шагаан-Арыг болгаш Кызыл хоорайда эмчиниң эзириктер сергедир черинче  792 кижи кирген, эрткен чылга деңнээрге, 23,9 хуу эвээш болган.
Январь 3-тен 8-ке чедир 1367 кижи тарыткан,  вакцинаның бирги компонентизи-биле- 436, ийигизи-биле – 328, катап база тарыткан улустуң саны- 603 кижи четкен.

#Новогодние_каникулы #Минздрав_Тувы

Предыдущая запись
ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Следующая запись
ХӨГЖҮЛДЕГЕ ҮЛҮГ-ХУУЗУН КИИРИП ЧОРУУР
Меню